Vill du få tips på fler passande utbildningar inom Data, IT & grafik?

Fyll i din e-postadress nedan innan du klickar på 'Ansök nu'. Men känn inget tvång, det är helt upp till dig!

Villkor

WEBBDESIGN

OM UTBILDNINGEN

Webbdesign är en spännande och kreativ utbildning på väg mot nya yrkesområden. Du lär dig design och konstruktion av webbgränssnitt, med fokus på användbarhet.

Kursen ger dig kunskaper och färdigheter för att kunna utveckla interaktiva webbapplikationer. Den ger också en teoribakgrund för att kunna skapa och hantera det text- och bildmaterial som behövs. Du får lära dig hantera verktyg för bildbehandling samt professionella webbapplikationer. Kursen har ett fokus på tekniken men tar även upp grundläggande formgivning, design och projektplanering. Efter avslutad utbildning kommer du att kunna arbeta med utveckling av webbapplikationer, webbansvar och informationsförvaltning.

Framtida arbetsplatser är företag med omfattande mediaproduktion. Det kan vara grafiska företag, reklam-, webb- eller annonsbyråer, stora företag eller koncerner med interna marknads- och informationsavdelningar. Inget företag klarar sig utan webbsidor för interna och externa kontakter. Det kommer alltid behövas personer som skapar och underhåller, personer med gedigna kunskaper och bred kompetens.

Teoretiska och praktiska moment varvas under utbildningen. Du får under studietiden låna en modern laptop med alla program du behöver för att jobba professionellt.

WEBBDESIGN TEORI

Få de teoretiska kunskaper som krävs för att organisera, planera, designa och skapa hemsidor av professionell klass. Formge produktioner användarvänligt och tilltalande. Att tänka mer på gränssnittet än på den bakomliggande tekniken. Analys och bedömning av webbplatser ur ett användbarhetsperspektiv.

FRONT END DEVELOPMENT 

Få grundläggande kunskaper om Front End Development, teoretisk samt praktisk. Kunskaperna innefattar standarderna HTML5, CSS3 samt grundläggande inom javascript mot ramverk, likt jQuery.

Få en introduktion till grundläggande principer i animation för vektorgrafik, samt designens interaktion med besökaren.

BACK END DEVELOPMENT (WORDPRESS)

Få god kännedom om Back end development, olika tekniker som används som komplement till HTML och CSS . Vi går grundligt igenom hur man skapar teman/hemsidor mot WordPress. Få kunskaper om programmering och teknik för interaktiva, dynamiska tillämpningar på webben. Utöver WordPress tar kursen upp grunderna inom  PHP & MySQL.

BILD, FORM OCH LAYOUT  

Få kunskap om bild och färg som kommunikationsmedel och hur samspelet mellan ord och bild fungerar. Få kunskaper i programvaror för digital bildhantering. Lära sig hantera bildredigeringsprogram och digital kamera

VISUELL KOMMUNIKATION

Visuell kommunikation handlar om perception, om tolkning och analys, om att lära sig reflektera och se saker utifrån många perspektiv. Praktiska övningar i färg och form, foto och bild.

ÖVRIGT

Gemensamt för linjerna Webbdesign, Musik- och ljuddesign samt Konstlinjen:

Genom samarbete i spännande projekt genomför deltagare från de olika media-form-utbildningarna i samverkan helhetsupplevelser där t.ex. musik, foto, film, marknadsförings- och kommunikationsmaterial ingår. Projekten kan också leda fram till event, utställningar och andra arrangemang.

Vi erbjuder i mån av tillräckligt antal sökande / resurser ett påbyggnadsår.

För att gå påbyggnadsåret, som huvudsakligen bygger på projektarbete och entreprenöriellt lärande, krävs att man genomgått kursen Webbdesign år 1 eller liknande.

Att studera på folkhögskola innebär mer än att studera ämnen. Vi vill att du ska vara förberedd för livet efter folkhögskolan i ett vidare perspektiv, att vara delaktig, se möjligheter, rättigheter och skyldigheter, därför förekommer även en del schemaberikande aktiviteter som gästföreläsningar, temadagar mm.

 

Relaterade artiklar
Ställ en fråga