Vill du få tips på fler passande utbildningar inom Teknik?

Fyll i din e-postadress nedan innan du klickar på 'Ansök nu'. Men känn inget tvång, det är helt upp till dig!

Villkor

VVS-ingenjör

Denna utbildning passar dig som är tekniskt intresserad och vill arbeta med teknik. Som VVS-ingenjör arbetar du med att energieffektivisera inomhusmiljöer. Det är en stor brist på VVS-ingenjörer på grund av den ökande nybyggnationen av bostäder och andra fastigheter samtidigt som många av de gamla fastigheterna behöver renoveras.

Innehåll och upplägg

Utbildningen till VVS-ingenjör behandlar VVS i ett större systemtekniskt perspektiv. Fokus ligger på tekniska, ekonomiska, och produktionstekniska VVS-installationer i vårt samhälle. Projektarbete och rapportskrivning löper tillsammans med problembaserat lärande och upplägget efterliknar näringslivets arbetssätt med projektgrupper och återkommande möten med resultatredovisning i bland annat rapportform.

Utbildningen stimulerar de studerande till initiativförmåga och ett entreprenöriellt tänkande. Du läser ämnen som värmeinstallationer, ventilation, kylteknik, byggkonstruktion samt styr-, regler och övervakningsteknik. En tredjedel av utbildningen är förlagd ute på företag, så kallat Lärande i arbete (LIA). Dessa perioder ger dig chans att praktisera dina teoretiska kunskaper samtidigt som du skapar dig ett nätverk av kontakter som du kan använda efter avslutad utbildning.

"Jag har fått mycket hjälp och lärarna är väldigt duktiga, de är även bra på att fånga ens intresse. Vi har en bra gemenskap i klassen också. Det känns kul att gå till skolan och varje dag känner jag att jag lär mig något nytt."
Raouf, student. Läs hela intervjun här.

Våra samarbetspartners

De företag som Hermods samarbetar med ser till att utbildningen håller hög kvalitet och att utbildningens innehåll överensstämmer med de behov och krav som arbetslivet ställer.

Efter utbildningen

Efter utbildningen kan du arbeta som projektledare för tekniska VVS-system i nybyggnationer eller ombyggnationer. Du kan även arbeta som konstruktör och designa tekniska system. Du kan arbeta för ett stort entreprenadbolag eller för ett mindre företag som är specialiserat på VVS.

Läs vår studentblogg
Ställ en fråga