Vill du få tips på fler passande utbildningar inom Data, IT & grafik?

Fyll i din e-postadress nedan innan du klickar på 'Ansök nu'. Men känn inget tvång, det är helt upp till dig!

Villkor

VR-producent

VR-branschen växer explosivt och allt fler företag använder sig av VR360-film till sina produkter och tjänster. Du kan bli en av de första som tar YH-examen som VR-producent inom VR360.

En roll som utvecklas

Yrkesrollen ligger nära TV/film-producent, men då VR360-film har nya förutsättningar krävs en yrkesroll med andra kompetenser. Många företag satsar på VR360-produktioner, både inom reklam och film, men också inom utbildning. Även traditionella medier som TV och tidningar har börjat använda sig av denna nya form av kommunikation. Sverige är i allra högsta grad en del av en global marknad varför internationella VR-trender även kommer få stort genomslag i Sverige.

VR växer kraftigt

Virtual reality (VR) har exploderat de senaste åren som ett nytt medieformat inom bland annat kommunikations- och produktionsbranschen. Branschen kommer växa explosivt under de närmaste åren och efterfrågan på personal med rätt och aktuell kompetens är stor. Utbildningen är framtagen tillsammans med VR360-branschen och är skräddarsydd efter marknadens behov. Det ger dig den kompetens som efterfrågas och garanterar att utbildningen hela tiden är aktuell.

Nära samverkan med branschen

Xenter har investerat i en VR360-studio med mjukvara och redigering, för att du som studerande ska få arbeta praktiskt även på skoltid. Du får prova dina kunskaper direkt och lär dig hur teknik och storytelling inom VR fungerar. Under en fjärdedel av utbildningen är du ute på LIA-praktik (lärande i arbete). Det är då du får erfarenhet i branschen, får använda dig av det du lärt dig, skapar framtida kontakter och träffar företag som har stora behov av att rekrytera.

Kreativitet varvas med teknik

I denna YH-utbildning samarbetar vi med Media Monks, Nice One (MTG) och flera andra företag som är framstående inom tekniken och arbetar med det senaste inom branschen. VR360 är visserligen ett tekniskt område, men det finns även ett stort behov av kreativ talang av olika typer inom området. Är du en kreativ person som vågar prova nya sätt att tänka, gillar du teknik och vill vara med i utvecklingen av framtidens VR? Då är det här utbildningen för dig.

”80-90% av allt vi gör för tillfället är VR-produktioner, och vi ser en starkare och starkare efterfrågan."
Marcus Hellman, Good Times Studio

Efter utbildningen ska du bland annat ha kunskaper om/i:

  • storytelling i VR/360, och vad som gör det unikt i förhållande till traditionell storytelling
  • möjligheter och begränsningar med VR/360-film
  • olika etablerade sätt att styra användaren (UX)
  • hur VR kan användas för att förstärka användarupplevelsen inom olika genrer, t.ex. reklam, dokumentär, film etc.
  • filminspelningsteknik och ljussättning för VR/360-film
  • ljudläggning för VR/360-film
  • projektledning för VR/360-produktion
  • efterbearbetning/postproduktion av inspelat material, t.ex. Nuke, Vahana och Premiere
  • grundläggande produktionsbudgetering
Relaterade artiklar
Ställ en fråga