https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337903/us/gm165wgbnxbythmo0pti.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1581326749/us/jvh2u1elbiwqnfgxm3nr.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337995/us/lgpud1qz0mpms34gxxrn.png
Cady Training Academy
Cady Training Academy

Fakta

Kontakt

 • Ort

  Distansutbildning

 • Längd

  Flexibel (max 4 mån)

 • Lärosäte

  Cady Training Academy

 • Sista ansökningsdatum

  Löpande

 • Startdatum

  Löpande

 • Utbildningstyp

  Yrkesutbildning
  Kurs

 • Områdesbehörighet/behörighet

  Se utbildarens hemsida

 • Examen

  Kursbevis

 • Kategorier:

  Vård & Omsorg

 • Kontakt

  Tel: 031-757 0566

  Mail: cadyteamet@cady.seCady Training Academy

Cady Training Academy

Cady Training Academy har funnits sedan 2007 och vi har vårt säte i Göteborg. Vi utbildar inom olika yrkesområden, där alla utbildningar är på distans.Läs mer

Vårdhygien och smittskydd

Behov av kunskap inom vårdhygien och smittskydd har blivit ännu mer uppmärksammad under Coronapandemin och särskilt inom äldrevården. Om du vill lära dig hur du arbetar förebyggande kring smittskydd samt hanterar hygienrutiner inom vården med hjälp av olika typer av skyddsutrusning är kursen vårdhygien och smittskydd för dig.

Att jobba med vårdhygien och smittskydd

När du jobbar inom vården är det extremt viktigt att du följer de gällande lagar, regler och rutiner kring vårdhygien och smittskydd så att du kan göra din del för att förhindra, motverka eller stoppa spridning av smittsamma sjukdomar bland människor.

Rätt kunskap för att förhindra smittspridning

Behov av kunskap inom vårdhygien och smittskydd har blivit ännu mer uppmärksammad under Coronapandemin och särskilt inom äldrevården. Den grundläggande hygienen räcker inte till för att stoppa en större smitta och på följd av detta finns det ett stort behov av personal med fördjupade kunskaper i hygienrutiner och hygien- och smittskyddsarbete inom sjukvården.

Med vår kurs får du kompetens för att arbeta under eget ansvar med gällande regler och rutiner och du lär dig även att jobba förebyggande med hygien- och smittskyddsarbete där du har fokus på att stoppa smittspridning.

Olika sjukdomar kräver olika hantering

Då det finns olika sätt att hantera smittskydd kring olika typer av sjukdomar lär du även om vilka metoder och verktyg som finns och även hur du använder dessa. Detta inkluderar hur du jobbar med rengöring, sterilisering och desinfektion samt tillhörande medicintekniska utrustning.

För att kunna arbeta med vårdhygien och smittskydd inom vården kommer du även att lära dig om infektion och hur immunsystemet är uppbyggd och fungerar samt även om olika mikroorganismer och deras spridningsvägar.

Kursplan

 • Basal vårdhygien och smittskydd
 • Smittspridning och skyddsutrustning

Kursens mål

Målet är att du efter avslutad kursen har tillägnat dig följande kunskaper och verktyg så att du med säkerhet kan hantera arbetet med vårdhygien och smittskydd:

 • Fördjupade kompetenser för att kunna arbeta inom vård och omsorgsyrken och hindra smittspridning inom hälso- och sjukvård samt inom socialtjänst.
 • Bedöma vilken relevant skyddsutrustning som bör användas utifrån det aktuella arbetssättet.

Snabbfakta

 • Läs flexibelt på distans helt i din egen takt, inga fasta datum att passa.
 • Läs snabbt då det ingår ingen praktik eller slutarbete i denna kurs.
 • Studera vid sidan av jobb eller ledigheter.
 • Validera delkurser som du redan har genomfört. Ansök här.
 • Kursen vänder sig till både privatpersoner och företag/organisationer.
 • Välja att dela upp betalningen (dock ej CSN-berättigad).
 • Kursen är baserad på självstudier men du har tillgång till en yrkeslärare som kan hjälpa med pedagogiska frågor.