https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1557230700/us/rliobjm5j1ilt0wgugix.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1547214747/us/zeudeh0tgxpexsqocwnt.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1547554351/us/fe30flqzhes8kajof0z5.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto/v1550224884/us/ix4tdd79wlfr8erht4az.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1556090241/us/ynohwdvkl6cayhcncjz0.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1567082227/Banner-YH-Utbildningssidan-se_lemowt.png
Yrkeshögskolan Mitt

Fakta

Kontakt

 • Ort

  Sundsvall

 • Längd

  2 år (400 YH-poäng)

 • Lärosäte

  Yrkeshögskolan Mitt

 • Sista ansökningsdatum

  19 maj

 • Startdatum

  HT 19

 • Utbildningstyp

  Yrkeshögskola

 • Områdesbehörighet/behörighet

  Se utbildarens hemsidaSärskild behörighet

 • Examen

  Kvalificerad yrkeshögskoleexamen

 • Kategorier:

  Ekonomi, handel & administration
  Vård & Omsorg

 • Kontakt

  Utbildningsledare
  Agneta Lindgren

  Tel: 070-103 04 36
  Mail: agneta.lindgren@sundsvall.seVårdadministratör – Medicinsk sekreterare

Är du intresserad av sjukvård, IT och administrativt arbete och är noggrann, service-och utvecklingsinriktad? Då kan detta vara något för dig.

Arbetsuppgifterna är många och varierande vilket innebär en stimulerande och spännande yrkesroll där du kommer att arbeta nära respektive vårdteam och vara delaktig i en stor del av planerings och utredningsarbete. Du kommer, förutom arbetet med medicinsk dokumentation, att kunna arbeta med ekonomihantering, medverka- och leda projekt, eller ha befattning som samordnare eller chef. Du kan arbeta inom offentlig sektor, privat sjukvård, forskningscentra och läkemedelsföretag som exempelvis vårdadministratör, medicinsk sekreterare eller hälso- och sjukvårdsadministratör.

Om utbildningen

Utbildningen består av både föreläsningar, gruppövningar och praktik. Under totalt en termin är utbildningen förlagd till arbetsplatser samt under ytterligare en kurs motsvarande en halv termin tränas den medicinska dokumentation och sjukvårdens olika IT-system i laborativ IT-miljö. Under praktikperioderna (LIA) har varje studerande handledare från verksamheten. LIA-platser kommer att finnas på olika orter i Västernorrlands län.

En del av utbildningen kommer att bedrivas på engelska.

”Just bredden i utbildningen är styrkan. Det är en varierande, utvecklande och spännande utbildning. Vår yrkesroll är eftertraktad på arbetsmarknaden.”
Mattias Söderberg, Sundsvall

Efter studierna

Efter utbildningen har du skaffat dig kunskaper för att utföra säker medicinsk dokumentation, vara ett kvalificerat administrativt stöd med goda IT-kunskaper inom hälso- och sjukvården och medverka i framtida kvalitets- och utvecklingsarbete.

Förkunskaper

För att vara behörig till yrkeshögskolan måste du ha förkunskaper som motsvarar utbildning på gymnasienivå. Du är behörig att antas till en utbildning om du:

 • avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
 • har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
 • är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
 • genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Äldre bestämmelser om behörighet gäller fortfarande för den som före den 1 juli 2015 har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan eller från gymnasial vuxenutbildning, nämligen man är behörig att antas till  yrkeshögskoleutbildningar om man har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng. Dessutom kan de som uppfyllde de äldre kraven på behörighet för tillträde till utbildning före den 1 januari 2013 anses vara behörig.

”Det är mycket jag gillar med utbildningen men det främsta är att ledningsgruppen består av folk från näringslivet, vilket gör att de vet vad som efterfrågas och vi får en bred utbildning som är väldigt gångbar på arbetsmarknaden.”
Therese Ivarsson, Sundsvall