https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337903/us/gm165wgbnxbythmo0pti.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1651743840/us/euelsqftzxz6mksr5tje.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337995/us/lgpud1qz0mpms34gxxrn.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1651743954/us/g2tmr3ikniu9frxh5ahq.png
Slottegymnasiet
Slottegymnasiet

Fakta

Kontakt

 • Kontakt

  Rita Yvrin
  Tel: 0651-185 33
  Mail: rita.yvrin@ljusdal.se

  Elenor Wallberg
  Tel: 0651-185 35
  Mail: eleonor.wallberg@ljusdal.seSlottegymnasiet

Slottegymnasiet

Slottegymnasiet är en liten gymnasieskola med stora möjligheter.Läs mer

Vård & Omsorgsprogrammet

 

Tycker du det är intressant med kropp, själ, hälsa och människor? Då ska Du välja vård- och omsorgsprogrammet som är ett yrkesprogram som ger Dig en yrkesexamen, men Du kan även läsa vidare på högskola. Vård- och omsorgsprogrammet är en certifierad utbildning (innebär att utbildningen har en, erkänd, god kvalitet) och ger Dig ett diplom efter avslutad utbildning.

Utbildning

Välj ett program där du både får ett yrke och som ger arbete direkt eller möjlighet till högskolestudier eller yrkeshögskola. Du som väljer att gå på vård- och omsorgsprogrammet har förmåner. Du har möjlighet att få ett bidrag till körkort, förutsatt att du har betyget E i alla kurser. Dessutom garanteras Du sommarpraktik under studietiden.

Vid skolstart får Du en egen bärbar dator som är ett viktigt arbetsredskap i Dina studier. På vård- och omsorgsprogrammet har du möjlighet att välja tre yrkesutgångar, dessa är Akutsjukvård, Psykiatri/funktionshinder och Äldreomsorg. Dessutom har du möjlighet att läsa in grundläggande högskolebehörighet. Vård- och omsorgsprogrammet är möjligheternas program! För att du som går i årskurs åtta eller nio i grundskolan ska få en inblick i olika arbetssituationer kan vi ordna studiebesök på programmet samt inom olika arbetsplatser inom vård och omsorg i kommunen. Vård- och omsorgscollege ”Vi äger, bryr oss, vi kan - arbetsliv och utbildning i samarbete.”

Vård- och omsorgsprogrammet samarbetar med arbetsgivarna, både offentliga och privata. Tillsammans formar vi programmet som ska ge Dig en utbildning som grundar sig på de verkliga behoven som finns i arbetslivet. För Dig innebär det en utbildning som garanterar kvalitet, anställningsbarhet och möjlighet till vidare studier på högskola. Efter din tid hos oss kan du utifrån intresse studera vidare till bl.a. sjuksköterska, ambulanssjuksköterska, polis, brandman, sjukgymnast, idrottslärare, dietist, logoped, socionom och psykolog för att nämna några högskoleutbildningar.

Arbetsmarknad

Efter avslutad utbildning inom vård och omsorgsprogrammet finns mycket stora förutsättningar att direkt gå ut i arbete inom vård och omsorgsyrken, eftersom denna yrkesutbildning gör dig anställningsbar som undersköterska, personlig assistent, skötare och/eller habiliteringspersonal. Det är stor brist på personal inom dessa områden och inom de närmaste åren kommer behovet av personal att öka då många går i pension. Efter avslutad, fullgjord, utbildning har Du förmånen att söka en BUI-anställning, vilket innebär en ettårig anställning i kommunen kombinerat med fortsatta studier. Efter ett år övergår anställningen i en tillsvidare anställning.

APL - arbetsplatsförlagt lärande

Vård- och omsorgsprogrammet har nitton veckors APL vilket är en omfattande och viktig del i utbildningen. Det arbetsplatsförlagda lärandet är av god kvalitet med kompetenta handledare. Det är fem veckors APL i årskurs ett inom äldreomsorg. Det är ett mycket varierat arbete där man ska göra dagen meningsfull för de boende och underlätta deras vardag. I årskurs två är det fem veckors APL inom akutsjukvård eller stöd och omsorg. I årskurs tre är det nio veckors APL kopplat till Din programfördjupning.