https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337903/us/gm165wgbnxbythmo0pti.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1581326749/us/jvh2u1elbiwqnfgxm3nr.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337995/us/lgpud1qz0mpms34gxxrn.png
Cady Training Academy
Cady Training Academy

Fakta

Kontakt

 • Ort

  Distansutbildning

 • Längd

  Flexibel (max 4 mån)

 • Lärosäte

  Cady Training Academy

 • Sista ansökningsdatum

  Löpande

 • Startdatum

  Löpande

 • Utbildningstyp

  Kurs
  Yrkesutbildning

 • Områdesbehörighet/behörighet

  Se utbildarens hemsida

 • Examen

  Kursbevis

 • Kategorier:

  Vård & Omsorg

 • Kontakt

  Tel: 031-757 0566

  Mail: cadyteamet@cady.seCady Training Academy

Cady Training Academy

Cady Training Academy har funnits sedan 2007 och vi har vårt säte i Göteborg. Vi utbildar inom olika yrkesområden, där alla utbildningar är på distans.Läs mer

Välfärdsteknik inom vård och omsorg

Välfärdsteknik handlar om de tekniska hjälpmedlen som finns främst inom vård och omsorg och den kunskapen om användning av dessa hjälpmedlen. Om du vill lära dig om olika typer av välfärdsteknik som kan förbättra livskvaliteten både för äldre människor och människor med funktionsvariationer är denna kurs för dig.

Att jobba med välfärdsteknik inom vård och omsorg

Vardagen blir allt mer digitaliserad och automatiserad utifrån teknologiska utvecklingar och det gäller även tekniken inom vården. På följd av denna tekniska utveckling finns det numera flera olika hjälpmedel inom vården som människor kan använda sig av för att ge dem stöd och säkerhet samt underlätta deras dagliga och medicinska sysslor.

Välfärdsteknik som hjälpmedel inom vården

Välfärdsteknik handlar om de tekniska hjälpmedlen som finns främst inom vård och omsorg och den kunskapen om användning av dessa hjälpmedlen. När du jobbar med välfärdsteknik är det viktigt att din kunskap utgår både ifrån den digitala och kulturella utvecklingen inom vården och samhället.

Arbetet kring välfärdsteknik är ett samspel mellan dig, annan vårdpersonal, brukare samt anhöriga. Därmed utgår stödet ifrån varje enskildes eget behov och förutsättningar så att varje brukare ska kunna få det stödet hen behöver. Med kunskap inom välfärdsteknik kan du även handleda dina kollegor inom vården samt brukare och dess anhöriga i den digitala utvecklingen inom vård och omsorg.

Lär dig om välfärdsteknik för att hjälpa andra

Med denna kurs lär du dig om vilka tekniska stöd som finns inom vård och omsorg och hur dessa hanteras. Du kan även utbilda vård- och omsorgstagare, kollegor och anhöriga inom välfärdsteknik. Du lär dig också om hur du ser till så att verksamheten arbetar i enlighet med lagstiftningen inom detta område.

Kursplan

 • Interaktion mellan människa, etik och samhälle ur ett välfärdstekniskt perspektiv
 • Pedagogik och handledning
 • Välfärdsteknik inom vård och omsorg samt lagar som är styrande

Kursens mål

Målet är att du efter avslutad kursen har tillägnat dig följande kunskaper och verktyg så att du med säkerhet kan hantera arbetet med välfärdsteknik inom vård och omsorg:

 • Kommunicera och samarbeta med berörda personer vid implementering av välfärdstekniska hjälpmedel inom vård och omsorg.
 • Planera, dokumentera, handleda och informera omsorgstagare, kollegor och anhöriga i det digitala förändringsarbetet utifrån lagkrav, etiska dilemman samt tekniska kunskaper.

Snabbfakta

 • Läs flexibelt på distans helt i din egen takt, inga fasta datum att passa.
 • Läs snabbt då det ingår ingen praktik eller slutarbete i denna kurs.
 • Studera vid sidan av jobb eller ledigheter.
 • Validera delkurser som du redan har genomfört. Ansök här.
 • Kursen vänder sig till både privatpersoner och företag/organisationer.
 • Välja att dela upp betalningen (dock ej CSN-berättigad).
 • Kursen är baserad på självstudier men du har tillgång till en yrkeslärare som kan hjälpa med pedagogiska frågor.