https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337903/us/gm165wgbnxbythmo0pti.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1581326749/us/jvh2u1elbiwqnfgxm3nr.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337995/us/lgpud1qz0mpms34gxxrn.png
Forsbergs Skola
Forsbergs Skola

Fakta

Kontakt

  • Kontakt

    Mail: info@forsbergsskola.se

    Tel: 08-652 39 40Forsbergs Skola

Forsbergs Skola

Forsbergs är en skola för grafisk design och reklam. Alla lärare på skolan är yrkesverksamma inom sina respektive ämnen och bidrar till att skapa unika projekt med eleverna som ger erfarenhet och insi... Läs mer

UX Design Kväll

Forsbergs Skolas kurs i UX Design vänder sig till dig som vill förstå och lära sig att ta fram designlösningar med slutanvändaren i fokus. Under kursens gång får du lära dig designprocessen samt vilka metoder och verktyg du kan använda för att skapa framgångsrik kommunikation.

Kursen lämpar sig för dig som redan har någon form av utbildning inom kommunikation eller design och nu är nyfiken på hur du kan fördjupa dina kunskaper inom användarupplevelser. Diplom efter avslutad kvällskurs är även meriterande för ansökan till heltidsutbildningarna. Alla lärare är yrkesverksamma i branschen.

Kursfakta

Vi träffas på en kväll i veckan kl. 18:30-21:00. Det går bra att arbeta med den utrustning du har tillgång till, antingen digitalt eller med traditionella metoder. Visst arbetsmaterial under lektionstid står skolan för. Förutom angiven studietid får du räkna med 2-5 timmars självstudier per vecka.

Innehåll

UX-design och dess funktion / Trendanalys / Målgruppsarbete / Designverktyg / Designprocess

Ansökan 

Du ansöker genom att fylla i vårt ansökningsformulär. För att bli antagen till kursen ställs inga formella krav, däremot är antalet platser på kursen begränsat.