Vill du få tips på fler passande utbildningar inom Data, IT & grafik?

Fyll i din e-postadress nedan innan du klickar på 'Ansök nu'. Men känn inget tvång, det är helt upp till dig!

Villkor

Utbildningar inom IT och Telekom

Yh-utbildningar som ökar dina chanser till spännande jobb i den växande IT- och telekombranschen!


Vi har bedrivit yrkeshögskola och arbetsmarknadsutbildning under ett tjugotal år och varje år utbildas omkring två hundra teletekniker, varav över 90% går rakt ut i arbetslivet. Utbildningarna är utformade i nära samarbete med branschen och fungerar som en viktig rekryteringskanal. Våra utbildare har lång erfarenhet av arbete i Sverige och på internationell nivå.

Under 2019 har vi fyra stycken YH-utbildningar, ansök senast 19 maj!

Projektledare Bredband

Utbildningen är framtagen i nära samverkan med företag och andra viktiga aktörer i branschen. Tonvikten i utbildningen ligger på projektering och projektledning där studenten också får grundläggande kunskap i fiberteknik och installationsteknik, vilket är en förutsättning för att kunna jobba som projektör eller projektledare.

Upplägget för utbildningen baseras på 2-5 dagar/vecka i skolmiljö samt självstudier. I skolmiljö varieras utbildningen mellan föreläsningar, laborationer och projektuppgifter som utförs enskilt eller i grupp. Utbildningen utförs med stöd av en e-learning plattform.

Läs mer om utbildningen här.

IT-säkerhetstekniker/Etisk hackare

Utbildningen erbjuder en kursmix som sammantaget täcker upp hela det kunskapsområde du behöver behärska för direkt övergång från studier till arbete i en spännande och motiverande arbetsmiljö inom IT-säkerhet. Du kommer att ha god kompetens för arbete inom närliggande teknikområden som bland annat nätdrift, administration av nät och virtualisering.

Utbildningen omfattar aktuella säkerhetsproblem och risker i moderna nätverk samt hur man förebygger och åtgärdar dessa. Du får lära dig hur man minimerar intrångsrisker i datasystem, trådlösa samt trådburna nätverk och molnbaserade lösningar. Vidare träning i att agera som angripare – d v s bryta dig in på ett nätverk och vilka strategier du kan använda dig av för att skydda det aktuella nätverket mot angrepp.

Läs mer om utbildningen här.

Stadsnätsingenjör

Bredbandsnäten i Sverige har byggts ut i hög takt de senaste åren och efterfrågan på personal med kompetens inom drift och administration av nätverk hos nätägare och tjänsteleverantörer är mycket stor. Vår unika utbildning till stadsnätsingenjör ger dig eftertraktad kompetens för arbete i det aktiva nätet likväl som i det passiva med fokus på avancerad nätverksteknik.

Det unika med utbildningen är bredden av kurser från avancerad nätverksteknik till drift och förvaltning samt fiberteknik. Som student får du en fördjupad kompetens inom konfigurering och felsökning av avancerade nätverksprotokoll och enheter med fokus på driftstabilitet och säkerhet.

Läs mer om utbildningen här.

Optotekniker

Utbildningen är framtagen i nära samverkan med företag och andra viktiga aktörer i branschen. Utbildningen har ett väldigt gott rykte i hela branschen och efterfrågan på utexaminerade studenter är alltid hög. Under utbildningen får du mycket gedigna kunskaper som gör att du snabbt kommer in i din yrkesroll som fibertekniker efter examen. Fokus ligger på installation, förläggning och mätteknik, men du får även värdefulla kunskaper i projektledning, dokumentation och entreprenörskap.

Upplägget för utbildningen baseras på 5 dagar/vecka i skolmiljö samt självstudier. I skolmiljö varieras utbildningen mellan föreläsningar, laborationer och projektuppgifter som utförs enskilt eller i grupp. Utbildningen utförs med stöd av en e-learning plattform.

Läs mer om utbildningen här.


Läs vår studentblogg
Ställ en fråga