https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1557230700/us/rliobjm5j1ilt0wgugix.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1567082227/Banner-YH-Utbildningssidan-se_lemowt.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto/v1550224884/us/ix4tdd79wlfr8erht4az.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1556090241/us/ynohwdvkl6cayhcncjz0.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1547554351/us/fe30flqzhes8kajof0z5.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1572602235/us/t5zswmvjnzdanqwqjaop.jpg
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1547214747/us/zeudeh0tgxpexsqocwnt.png
Stockholms universitet

Fakta

Kontakt

 • Ort

  Stockholm

 • Längd

  Se respektive utbildning för mer information

 • Lärosäte

  Stockholms universitet

 • Sista ansökningsdatum

  15 april 2019

 • Startdatum

  HT19

 • Utbildningstyp

  Universitet & Högskola

 • Områdesbehörighet/behörighet

  Se utbildarens hemsida

 • Examen

 • Kategorier:

  Språk

 • KontaktStudievägledare
  Tel: 08-16 35 28
  Mail: britt.arvidsson@su.se


Kurser och utbildningar i nordiska språket

Svenska och Nordiska språk
– utbildningar vid Stockholms universitet

Det finns många skäl att läsa svenska. Du vill lära dig mer om språkets uppbyggnad, om hur språket används i olika sammanhang, eller om hur språket förändras över tid. Du vill utveckla din förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, eller du vill lära dig mer om våra grannspråk, danska eller de nordiska fornspråken.

Vi ger utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå inom områdena svenska, svenska som andraspråk och nordiska språk. Vi ger även behörighetsgivande kurser i svenska som främmande språk.

Svenska

Kurserna i svenska innehåller både teorier om och praktisk träning i såväl skrivet som talat språk. Du lär dig beskriva språket och analysera språkanvändning i olika sammanhang. Du får också möjlighet att utveckla din egen kommunikativa förmåga.

Kunskaper i och om kommunikation efterfrågas allt mer inom alla branscher. Studier i svenska är en särskilt viktig grund för arbeten inom undervisning, information, reklam, översättning/tolkning, bibliotek, arkiv och förlag.

Ges våren 2020. Sista ansökningsdag 2019-10-15

Nordiska språk med historisk inriktning

Inom nordiska språk med historisk inriktning lär du dig bl.a. att tolka runstenar och ortnamn, att läsa de isländska sagorna och dikterna på originalspråk eller den svenska medeltidens texter, att spåra ords betydelser m.m. Det är inte bara själva språket och texterna som står i centrum för ämnet. Viktiga frågor rör förhållandet tal och skrift och skriftens betydelse. Vilka kunde t.ex. läsa och skriva på vikingatiden och medeltiden? Hur läste man och hur skrev man? Vad användes texter till? Varför och hur förändrades språket så kraftigt på medeltiden? Är det på samma sätt i dag? Som nordist ägnar du dig alltså åt att läsa och förstå äldre texter och förstå hur och varför språk kan förändras över tid.

För logisk läsordning av kurserna varje termin, se Översikt:

Ges våren 2020. Sista ansökningsdag 2019-10-15

Danska

Det danska språket sägs ha utvecklats snabbare än de flesta västerländska språk de senaste decennierna. Utvecklingen hänger samman med stora sociala förändringar och kontakter med omvärlden. Från ett rikt kulturliv har särskilt den danska filmen, men även skönlitteraturen, utmärkt sig de senaste åren.

Vi har ett antal kortare kurser om 7,5 hp var. Har du läst fyra kurser om 7,5 hp (sammanlagt 30 hp) kan du gå vidare till Danska II, 30 hp. Inom kurserna tar vi upp såväl det danska språket som danskt kultur- och samhällsliv. Det finns också vissa möjligheter att studera i Danmark.

Ges våren 2020. Sista ansökningsdag 2019-10-15

Norska

Det norska språksamhället är präglat av mångfald. I talspråket är dialekterna högst levande och de används i nästan alla sammanhang. I tillägg finns det två former av norskt skriftspråk, bokmål och nynorska, vilka är officiellt jämställda.

Ges våren 2020. Sista ansökningsdag 2019-10-15

Svenska för andraspråkstalare

Våra kurser vänder sig till dig som har svenska som andraspråk, och har behörighet i svenska för högskolestudier.

Ges våren 2020. Sista ansökningsdag 2019-10-15

Praktisk retorik, 15 hp

Vill du bli en bättre och säkrare talare som fångar dina åhörares intresse? Kursen i praktisk retorik bygger på den klassiska retoriken och modern kommunikationsforskning och ger dig både teori och praktiska övningar.

Du lär dig att förbereda ett framträdande och att övertygande presentera ett budskap inför en publik. Du får många tillfällen att stå inför en grupp människor och du övar dig att framträda med olika syften och anpassning till olika mottagare.

Ges våren 2020. Sista ansökningsdag 2019-10-15

Skrivkurser

Vad du än sysslar med behöver du kunna kommunicera tydligt och funktionellt. Det räcker inte med ett korrekt språk, utan vad som krävs är ofta att kunna anpassa sig till olika situationer och mottagare. Du har alltid nytta av en kurs i skriftlig framställning.

Ges våren 2020. Sista ansökningsdag 2019-10-15

Kandidatprogram

När du väljer att läsa ett kandidatprogram får du en planerad studiegång fram till kandidatexamen. Om du är intresserad av att studera svenska inom ramen för ett program finns flera alternativ att välja mellan. Programmen erbjuder möjlighet till praktik under studietiden.

Startade hösten 2019.

Startar hösten 2021.

Avancerad nivå

På avancerad nivå erbjuder vi fristående kurser och två masterprogram med inriktning svenska eller nordiska språk.

Ges våren 2020. Sista ansökningsdag 2019-10-15

Masterprogram

Startar höstterminer. Sista ansökningsdag 2020-04-15