https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618810686/us/modnseijtb0godejqnhq.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618408304/us/au7zldosfceiktvf6mmq.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1613482465/us/fu9jvhvwkcvei1gdtdo1.jpg
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618390309/us/bw7zejxq04r5bnttn51k.gif
Örebro Universitet

Fakta

Kontakt

 • Ort

  Örebro

 • Längd

  3 år

 • Lärosäte

  Örebro Universitet

 • Sista ansökningsdatum

  18 april

 • Startdatum

  HT

 • Utbildningstyp

  Universitet & Högskola

 • Områdesbehörighet/behörighet

  Ingen information för tillfället

 • Examen

  Kandidatexamen

 • Kategorier:

  Friskvård & Hälsa

 • Kontaktstudievagledning.ha@oru.se
  019-30 30 00
Tränarprogrammet

Tränarprogrammet ger dig utbildningen för att kunna arbeta med träning och hälsa på allt från motions- till elitnivå. Under utbildningen läser du bland annat fysiologi, anatomi, nutrition, ledarskap, coachning och entreprenörskap.

Om programmet

Tränarprogrammet riktar sig till dig som vill satsa på en karriär inom träning och hälsa och erbjuder omfattande studier samt en akademisk examen inom ämnet. Programmet syftar till att utbilda professionella tränare/rådgivare med uppgift att planera, leda och utvärdera olika former av fysisk aktivitet för specifika målgrupper. Inom ramen för programmet läses både träningslära med inriktning mot prestationsidrott och träningslära med inriktning mot hälsa, friskvård och äldre individer. Tränarprogrammet är mångvetenskapligt, vilket innebär att det vilar såväl på en naturvetenskaplig, som en beteendevetenskaplig grund. Syftet med detta är att du ska få en så bred och omfattande förståelse av träningsprocessen som möjligt.

I utbildningen ingår bland annat omfattande utbildning inom fysiologi, anatomi, nutrition, ledarskap och coachning men även entreprenörskap för att förbereda dig i rollen som företagare. Undervisningens innehåll är starkt kopplad till aktuell forskning och varvar teoretiska studier med praktiska moment i laboratorium, träningsanläggningar och fältmiljö. För att stärka relationen till idrottsrörelsen och tänkbara arbetsgivare ingår verksamhetsförlagd tid kopplad till din kommande roll som tränare/rådgivare.

Tränarprogrammet är en treårig utbildning som är uppbyggt för att ge dig moderna kunskaper och en helhetssyn på tränarskap. Studierna är därför starkt kopplat till aktuell idrottsforskning och bedrivs ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. Det senare innebär att du studerar tränarskap såväl ur ett idrottsfysiologiskt/ medicinskt som ett beteendevetenskapligt perspektiv (psykologi, ledarskap, coaching mm).

Undervisningen sker i högt tempo och utförs i hög utsträckning genom problembaserat inlärande. Problembaserad inlärning innebär att studentens inlärande är i centrum. Rent konkret betyder detta att olika moment ofta inleds med en översiktsföreläsning och att ni därefter jobbar runt detta moment utifrån laborationer, praktiska moment, inläsning och seminarier där teori och praktik integreras, diskuteras och problematiseras.


Karriär

Efter utbildningen har du möjlighet att arbeta med träning och ledarskap på allt från motionärs- till elitnivå. Möjliga arbetsplatser är inom gym- och fitnessbranschen, idrottsföreningar/idrottsförbund, offentlig förvaltning eller i näringslivet. Utbildningen ger även en mycket bra grund för vidare studier på avancerad nivå och i förlängningen på forskarnivå.