https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337903/us/gm165wgbnxbythmo0pti.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1581326749/us/jvh2u1elbiwqnfgxm3nr.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337995/us/lgpud1qz0mpms34gxxrn.png
Umeå kommun
Umeå kommun

Fakta

Kontakt

 • Ort

  Umeå

 • Längd

  2 år

 • Lärosäte

  Umeå kommun

 • Sista ansökningsdatum

  Se utbildarens hemsida

 • Startdatum

  HT2020

 • Utbildningstyp

  Yrkeshögskola

 • Områdesbehörighet/behörighet

  Se utbildarens hemsida

 • Examen

  Se utbildarens hemsida

 • Kategorier:

  Jord, skog & trädgård

 • Kontakt

  Utbildningsledare

  Elisabeth Vallrud

  090-16 41 71, 070-276 59 10

  Koordinator YH

  Christer Löfven

  090-16 12 14, 070-605 03 77Yrkeshögskolan Umeå Kommun

Yrkeshögskolan Umeå Kommun

Trädgårdsmästare - frilandsodling och förädling

Älskar du trädgårdsodling och vill satsa på att utveckla den lokala produktionen av grönsaker, frukt och bär på ett professionellt sätt och med utgångspunkt från norrländska förhållanden?

Gå vår tvååriga kvalificerade utbildning i Umeå som ger dig ökade kunskaper inom allt från odling och förädling till försäljningskanaler, marknadsföring, logistik, emballage, lagring, ekonomi och företagande. Bli en viktig kugge i en hållbar livsmedelsstrategi för vår del av landet och utveckla en kompetens som alltid kommer att vara aktuell och värdefull.

Upplägg

Utbildningen är bunden till Forslundagymnasiet. Utbildningen börjar med introduktion med repetition från grundutbildning trädgård. Därefter läser man växtkännedom och odling. Kursen Markvetenskap påbörjas också första terminen och fortsätter hela första året. Andra terminen kommer att fokuseras på odling med LIA 1 inom odlingsföretag. Andra året termin 1 kommer ekonomi och förädling vara dominerande där LIA 2 med fokus på (odlingsföretag med förädling). Sista terminen kommer att omfattas av LIA 3 (Inom odlingsföretag med fokus på försäljning) och examensarbete med stor fokus på förädling. En del undervisningsmaterial läggs ut digitalt i Google Drive. Eleverna lämnar också in sina arbeten där.

Lärarna och yrkesinstruktörerna har höga ämneskompetenser med lång erfarenhet av undervisning både i grupp och individuellt. Utbildningen använder sig av föreläsningar, praktiska övningar, demonstrationer, laborationer och studiebesök. Externa föreläsare kommer att användas för att komplettera kompetensen som finns på skolan. Varje terminsstart går lärare och elev igenom betygsläget och anger då vad som eventuellt saknas för att uppnå ett högre betyg. De studerande som inte blivit godkänd i en kurs får flera tillfällen under utbildningen att göra omprov för att erhålla ett godkänt betyg.

Lokaliteter finns att tillgå på skolan, där finns också matsal, omklädningsrum och andra faciliteter som studenterna kan behöva.