https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618408304/us/au7zldosfceiktvf6mmq.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618390309/us/bw7zejxq04r5bnttn51k.gif
Luleå tekniska universitet
Luleå tekniska universitet

Fakta

Kontakt

 • Ort

  Luleå

 • Längd

  3 år

 • Lärosäte

  Luleå tekniska universitet

 • Sista ansökningsdatum

  18 april

 • Startdatum

  HT

 • Utbildningstyp

  Universitet & Högskola

 • Områdesbehörighet/behörighet

  Områdesbehörighet 4Områdesbehörighet A4

 • Examen

  Filosofie Kandidatexamen - Huvudområde; Systemvetenskap

 • Kategorier:

  Data, IT & grafik

 • Kontakt

  Ingemar Andersson
  Telefon: 0920-491397
  E-post: Ingemar.Andersson@ltu.seSystemvetenskap, kandidat

Var med och skapa framtidens IT-system. Som systemvetare får du utveckla, införa och förbättra informations- och kommunikationssystem i ett samspel mellan människa, verksamhet och teknik. Programmet kan läsas med internationell profil och det ges även på distans.

Företag, organisationer och myndigheter är alla beroende av fungerande och effektiva IT-system. Användarvänliga system efterfrågas i samband med datoriseringen av områden som näthandel, e-tjänster och mobila internettjänster. Som systemvetare får du en bred utbildning och du har möjlighet att utforma delar av din utbildning efter eget intresse. I utbildningen ingår valfria utrymmen där du kan välja kurser som passar dina intressen eller vad du tror kommer att efterfrågas på arbetsmarknaden. Det gör att du kan arbeta inom många branscher både nationellt och internationellt.

Utbildningens innehåll

Det systemvetenskapliga programmet är utformat för framtidens arbetsmarknad och leder till en filosofie kandidatexamen i systemvetenskap. Efter kandidatexamen har du behörighet att söka till fortsättningsutbildningar och t.ex. läsa till en magister eller master i informationssäkerhet.

Första året läser du obligatoriska kurser inom systemvetenskap som fokuserar på utveckling av informationssystem, programutveckling, databaser och test av IT.

Andra året innehåller valfria och valbara kurser under höstterminen. Då är det lämpligt att läsa de 30 Hp som krävs i ett annat ämne. Vårterminen innehåller ytterligare obligatoriska kurser inom ämnet systemvetenskap.

Sista året integreras det du läst under tidigare år i en avslutningskurs under höstterminen. Under vårterminen gör du ditt examensarbete.

Du får möjlighet att knyta kontakter med näringslivet under utbildningen genom studiebesök och projekt i företag. Det systemvetenskapliga programmet är upplagt så att det går att läsa på distans eller på campus. Distansstudier inkluderar obligatoriska träffar på campus Luleå en vid studiestart (termin 1) och en vid slutlig examination (termin 6).

Systemvetenskap med internationell profil

Den ökande globaliseringen efterfrågar systemvetare med kunskaper i språk och intresse för internationella miljöer. Systemvetenskap med internationell profil bygger på det ordinarie programmet med skillnaden att du läser 30 hp språk eller har motsvarande 30 hp godkända studier vid utländskt universitet som annat ämne. Dessutom skall examensarbetet skrivas på engelska.

Var kan jag jobba?

Exempel på arbeten är systemutvecklare, IT-arkitekt, verksamhetsutvecklare, systemtestare, IT-manager, projektledare, databasarkitekt och programmerare.