https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1557230700/us/rliobjm5j1ilt0wgugix.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1547554351/us/fe30flqzhes8kajof0z5.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1556090241/us/ynohwdvkl6cayhcncjz0.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1547214747/us/zeudeh0tgxpexsqocwnt.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1567082227/Banner-YH-Utbildningssidan-se_lemowt.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto/v1550224884/us/ix4tdd79wlfr8erht4az.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1572602235/us/t5zswmvjnzdanqwqjaop.jpg
Göteborgs universitet, Institutionen för tillämpad IT

Fakta

Kontakt

 • Ort

  Göteborg

 • Längd

  180 hp

 • Lärosäte

  Göteborgs universitet, Institutionen för tillämpad IT

 • Sista ansökningsdatum

  15 april

 • Startdatum

  HT

 • Utbildningstyp

  Universitet & Högskola

 • Områdesbehörighet/behörighet

  Områdesbehörighet 5Områdesbehörighet A5

 • Examen

  Kandidatexamen i Systemvetenskap

 • Kategorier:

  Data, IT & grafik

 • Kontakt

  Programansvarig
  Aida Hadzic
  Tel: 031-786 5671
  Mail: aida.hadzic@ait.gu.seGöteborgs universitet, Institutionen för tillämpad IT

Göteborgs universitet, Institutionen för tillämpad IT

Vid institutionen för tillämpad IT bedrivs utbildning och forskning inom informatik, lärande, kommunikation, och kognitionsvetenskap i nära samverkan med industri och offentlig sektor. Här utvecklas i... Läs mer

Systemvetenskap: IT, människa och organisation, 180 hp

Digitaliseringen av vårt samhälle har gett upphov till nya behov hos företag, myndigheter och organisationer. Dessutom har den skapat nya karriärmöjligheter. Idag måste i stort sett alla former av verksamheter ha effektiva och ändamålsenliga IT-system för att allt ska fungera som det är tänkt, och en viktig yrkesgrupp i skapandet av dessa system är systemvetarna.

Om programmet

Programmet i systemvetenskap ger dig kunskaper om hur informationsteknologi kan användas för att förändra och bidra till utveckling av nya och befintliga företag, myndigheter och nätverk. Den ökade förståelsen skapar nya förutsättningar och möjligheter för att arbeta mot en mer hållbar IT-användning.

Under utbildningen får du lära dig att förstå, använda och utforma IT-system genom övningar i systemanalys, -beskrivning, -modellering och -design. Du får också kunskaper om programmering, databaser och gränssnittsdesign.

Utbildningen finns mitt i en mycket aktiv forsknings- och företagsmiljö vilket ger dig tillgång till personer som befinner sig i den absoluta framkanten av utvecklingen och som har erfarenheter inom olika former av IT-användning.

Programmet är treårigt, där det första året introducerar dig till området och ger dig grundläggande kunskaper inför den successiva fördjupning som år två och tre innebär.

Kurslista, systemvetenskap

Arbetslivet

Efter avslutad utbildning kan du arbeta som exempelvis systemutvecklare, projektledare, verksamhetsanalytiker eller IT-strateg. Programmet ger dig bra förutsättningar för arbete både i näringsliv och inom offentlig sektor.

Utbildningen är även en bra grund för fortsatta studier på masternivå både i Sverige och utomlands.

"En systemvetare förstår både teknik och människor. Det är en unik kombination som är värdefull i många sammanhang, allt ifrån att leda utvecklingsprojekt till att förstå kundernas behov. Vi anställer systemvetare och utvecklar dem till fullfjädrade projektledare och framtida chefer."
Fredrik Ljungberg, styrelseordförande, Diadrom AB