https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337903/us/gm165wgbnxbythmo0pti.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1656403024/us/swdv6tlqh8dxytl4ckss.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1581326749/us/jvh2u1elbiwqnfgxm3nr.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337995/us/lgpud1qz0mpms34gxxrn.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1656403262/us/oiinbopmwvakb3xdwfz6.gif
Göteborgs universitet, Institutionen för tillämpad IT
Göteborgs universitet, Institutionen för tillämpad IT

Fakta

Kontakt

 • Ort

  Göteborg

 • Längd

  180 hp

 • Lärosäte

  Göteborgs universitet, Institutionen för tillämpad IT

 • Sista ansökningsdatum

  15 april

 • Startdatum

  HT

 • Utbildningstyp

  Universitet & Högskola

 • Områdesbehörighet/behörighet

  Områdesbehörighet 5Områdesbehörighet A5

 • Examen

  Kandidatexamen i Systemvetenskap

 • Kategorier:

  Data, IT & grafik

 • Kontakt

  Studievägledare
  Tel: 031-786 5964
  E-post: studievagledning@ait.gu.se

  Programansvarig
  Tomas Lindroth
  E-post: tomas.lindroth@ait.gu.seGöteborgs universitet, Institutionen för tillämpad IT

Göteborgs universitet, Institutionen för tillämpad IT

Vid institutionen för tillämpad IT bedrivs utbildning och forskning inom informatik, lärande, kommunikation, och kognitionsvetenskap i nära samverkan med industri och offentlig sektor. Här utvecklas i... Läs mer

Systemvetenskap: Samhällets digitalisering, 180 hp

Programmet förbereder dig för att designa, organisera och leda samhällets digitalisering. Som systemvetare vid Göteborgs universitet får du en grundläggande och bred förståelse för utveckling och införandet av informationssystem med fokus på verksamhetsförändring.

Du utvecklar förmågan att analysera och påverka hur digital teknik, organisation och ekonomi samspelar. Våra nära samarbeten med lokalt näringsliv, internationell industri och offentlig sektor ger dig många olika karriärvägar och gör dig till en brygga mellan olika yrkesgrupper.

Programinnehåll

Kandidatprogrammet i systemvetenskap är en samhällsvetenskaplig utbildning med fokus på digitaliseringens omvandlande kraft i samhället. Är du intresserad av hur människor och organisationer kan dra nytta av denna kraft för ett hållbart samhälle? Då skall du läsa systemvetenskap.

Designa flexibla informationssystem

Som systemvetare fungerar du som en länk mellan människa, organisation och teknik och du förstår hur digitala lösningar kan användas för innovation och verksamhetsutveckling. Du kan analysera, modellera och designa system men framför allt leder och förändrar du organisationer, med hjälp av informationssystem. Du koordinerar och samarbetar ofta med andra yrkesgrupper och användare. Du har kunskapen och förmågan att designa informationssystem som är flexibla och som underlättar innovation för att på så sätt bidra till en hållbar digitalisering.

Studera grundläggande programmering

I programmet får du lära dig hur digital teknik påverkar olika branscher och sektorer, och hur organisationer behöver utveckla sin verksamhet med hjälp av digitala lösningar för att stå sig i en internationell konkurrens. Digital teknik kan till exempel vara artificiell intelligens, blockkedjor, moln-tjänster, Internet of things eller mjukvarurobotar. Utbildningen inleder med ett fokus på grundläggande programmering, människa-datorinteraktion och projektarbete tillsammans med regionala organisationer. Under andra året studerar effekterna av grundläggande artificiell intelligens för att sedan allt mer fokusera på hur organisationen, dess ekonomi och styrning bör utformas för att maximera nyttan av den digitala tekniken. Andra delen av år två och första delen av år tre fördjupar du dig inom ämnen som ger dig en systemvetenskaplig spetskompetens som du själv väljer.

Nära samarbete med industri och offentlig sektor

Vi erbjuder en relevant utbildning genom att i undervisningen genomföra projektarbeten i nära samarbete med industri och offentlig sektor. Genom vår världsledande forskning om digital innovation kan vi erbjuda ett innehåll inom forskningens absoluta framkant. Här ges du möjlighet att bli den konsult, projektledare, affärs-/verksamhetsutvecklare eller förändringsledare som samhället letar efter.

"En systemvetare förstår både teknik och människor. Det är en unik kombination som är värdefull i många sammanhang, allt ifrån att leda utvecklingsprojekt till att förstå kundernas behov. Vi anställer systemvetare och utvecklar dem till fullfjädrade projektledare och framtida chefer."
Fredrik Ljungberg, styrelseordförande, Diadrom AB

Språk: Programmet ges i huvudsak på svenska, men i en internationell miljö. Det innebär att delar av undervisning och examination i vissa fall ges på engelska och att stora delar av litteraturen är på engelska.

Lokaler

Masterprogrammet ges av institutionen för tillämpad IT som är placerad mitt i Sveriges ledande teknikcentrum, Lindholmen Science Park i centrala Göteborg.

Läs mer om lokaler

Studier utomlands

Under år två i masterprogrammet finns valbara kurser motsvarande 30 hp där du som student har möjlighet att ansöka om utbytesstudier i Europa eller andra delar av världen. Tidigare studenter från masterprogrammen har fått med sig värdefulla erfarenheter när de har pluggat hos våra partneruniversitet i exempelvis Paris, Japan och Singapore. Som utbytesstudent betalar du inga terminsavgifter och eftersom utlandsstudierna tillgodoräknas i din examen så adderas ingen studietid till din utbildning.

Läs mer om studier utomlands