Vill du få tips på fler passande utbildningar inom Data, IT & grafik?

Fyll i din e-postadress nedan innan du klickar på 'Ansök nu'. Men känn inget tvång, det är helt upp till dig!

Villkor

Systemingenjör Linux


Utbildningen är 88 veckor lång och motsvarar 435 Yh-poäng, varav 22 veckor är praktik på ett företag i branschen. Kursplanen och innehållet i utbildningen är skapat i nära samverkan med företag och andra viktiga aktörer i branschen.

 Du får lära dig

  • Linux historik som open sourceoperativ, dess drivkrafter och utveckling.
  • Installation, konfiguration, implementering och säkerhetshantering i linuxmiljö.
  • Verktyg för administration och hantering av servrar och tjänster i moln och egen serverdrift.
  • Virtualiseringstekniker för servrar och system och automatisering av system.
  • Skapande av scriptprogram (Shell) databaser och interoperabilitet mellan olika systemplattformar.
  • Felsökning, identifiering och åtgärdande i komplexa system.
  • Administration och förvaltning av komplexa systemmiljöer och mycket annat.

Arbetsmarknad

Vad kan jag jobba med?

Efter utbildningen kan du jobba som systemspecialist, systemansvarig, systemförvaltare eller systemingenjör.

Vad innebär jobbet?

Du har möjlighet jobba inom spännande teknikområden som är drivande för en ökad efterfrågan av Linuxkompetens. De tre starkaste områdena är tillväxten av öppna molnplattformar, säkerhetsfrågor samt Software Defined Networks.

Läget på arbetsmarknaden?

Branschorganisationen IT & Telekomföretagen larmar om en enorm brist på personal inom IT- och telekombranscherna med ett bedömt rekryteringsbehov på uppemot 70 000 personer år 2022. Företag i IT-branschen får ofta tacka nej till uppdrag vilket påverkar Sveriges tillväxt och möjligheter till välstånd.

I en undersökning på Europanivå uppger närmare 90 % av företagen att rekrytering av Linuxexperter står högst på prioriteringslistan och att merparten har svårt att rekrytera tekniker med nödvändig kompetens.

Vilka företag anställer Linux Systemingenjörer?

Större företag med egna IT-avdelningar eller IT-konsultföretag med uppdrag inom Linuxsystem.


Läs vår studentblogg
Ställ en fråga