https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337903/us/gm165wgbnxbythmo0pti.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1581326749/us/jvh2u1elbiwqnfgxm3nr.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337995/us/lgpud1qz0mpms34gxxrn.png
Kulturama
Kulturama

Fakta

Kontakt

 • Ort

  Stockholm

 • Längd

  40 veckor, 2 terminer

 • Lärosäte

  Kulturama

 • Sista ansökningsdatum

  22 mars 2021

 • Startdatum

  23 aug 2021

 • Utbildningstyp

  Yrkesutbildning

 • Områdesbehörighet/behörighet

  Se utbildarens hemsida

 • Examen

  Examensbevis Operastudio år 2

 • Kategorier:

  Musik

 • Kontakt

  Rektor Kulturama Utbildningar
  Ylva Nordin
  Tel: 010-157 63 69
  Mail: ylva.nordin@kulturama.se

  Konstnärlig ledare
  Eva Österberg
  Tel: 010-157 63 10 / 073-376 19 10
  Mail: eva.osterberg@kulturama.seKulturama

Kulturama

På Kulturamas Konst- och Kulturutbildningar har du möjlighet att under professionell ledning utforska och finna dina styrkor som framtida konstnärlig utövare inom scenkonst, musik och bild. Kulturama ... Läs mer

Stockholm Operastudio år 2 - heltid

Kulturamas operautbildning, även känd som Stockholm Operastudio, är en välrenommerad och produktionsinriktad utbildning och en av två operautbildningar i Sverige. Operautbildning år 1 och år 2 är studiemedelsberättigade heltidsutbildningar som tillsammans bildar en tvåårig linje där varje år kan sökas separat.

En del undervisning kommer därför vara nivågrupperad och bedrivas gemensamt med de båda årskurserna. Tonvikten läggs på instudering, operainterpretation och scenframställning. Du ges möjlighet att under varje termin medverka i produktioner.

Vår undervisning

Opera är sorg och lycka, skratt och gråt, kärlek och hat, liv och död! För att gestalta dessa starka känslor krävs mod. Men också kunskap och praktiska verktyg för att få fram rätt uttryck i din röst.

Vi arbetar brett med det som krävs för att du ska kunna söka dig vidare till högre operautbildningar eller kanske gå direkt ut i yrkeslivet. En stor del av undervisningen sker i masterclass och det kommer att ge dig en stor trygghet i att sjunga och agera inför andra.

Vid sidan av våra omfattande föreställningar, som är själva stommen i vår operautbildning, har du under hela utbildningstiden ämnen som scenspråk, operainterpretation, skådespelarträning, fysisk scenträning m.m.

Målsättning med Stockholm Operastudio, år 1 och 2 är att:

 • Stimulera och utveckla din kreativitet och skaparförmåga.
 • Du ska fördjupa dig i ämnen som operainterpretation och rollgestaltning.
 • Du ska i en rollkaraktär söka egna sanna uttryck i samspel med andra sångare.
 • Du ska få möta regissörer med skilda arbetsmetoder.
 • Du ska få kunskap om hela processen från den musikaliska instuderingen till den färdiga föreställningen.
 • Du ska bli väl preparerad för högre studier och professionellt yrkesliv.

Här får du, med hjälp av några av landets främsta operasångare, pianister och regissörer, möjlighet att erövra denna kunskap. Som sångare ska du nämligen kunna tolka både text och musik och hos oss får du möjlighet att utveckla din egen unika personlighet som sångare.

Produktioner

Under utbildningen sätter vi upp flera produktioner exempelvis Soppopera, Romanskonsert och Orkesterkonsert.

Ändamålsenliga lokaler

Kulturamahuset inrymmer 12 000 kvm specialanpassade lektionssalar för de olika konstnärliga inriktningar som här finns samlade under samma tak. Operastudion har tillgång till 3 operasalar, 10 övningsrum för musik och sång samt loger, klädförråd och rekvisitaförråd.

Det finns totalt fem scener kompletta med professionellt ljus- och ljudutrustning. De är av olika storlekar där den största har sittplatser för drygt 240 personer.

Operastudion har ofta sina konserter och föreställningar i lokaler utanför skolan. Detta för att få god akustik och träning i att möta olika förutsättningar.

Framtiden för våra studerande

Ett stort antal tidigare elever vid Operastudion har idag gått vidare till högre musikutbildning. Till operahögskolorna i Stockholm och Göteborg, samt musikhögskolor i Göteborg, Malmö, Västerås och Stockholm. De finns också på olika skolor utomlands såsom i Haag, Cardiff, Oslo, Köpenhamn, Helsingfors och Salzburg.

Våra samarbeten

Vi har återkommande samarbeten med externa konstnärer i branschen. De besöker oss för masterclasses eller föreläsningar.

Vi får även hit externa gäster som agerar jury vid vår auditionträning då man alltså får möta andra än de vanliga lärarna.

I år kommer vi att inleda ett samarbete med Frans Schartau yrkeshögskola och deras scenteknikerutbildning, Vi kommer att ha deras elever som tekniker vid våra operaproduktioner. Vi ser fram emot detta och tror på en utveckling av operakonsten genom den här typen av samarbeten.

Vi kommer även att samarbeta med scenen Bristol i Sundbyberg där vi förlägger våra vårproduktioner.