https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618810686/us/modnseijtb0godejqnhq.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618408304/us/au7zldosfceiktvf6mmq.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1613482465/us/fu9jvhvwkcvei1gdtdo1.jpg
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618390309/us/bw7zejxq04r5bnttn51k.gif
Göteborgs universitet

Fakta

Kontakt

 • Ort

  Göteborg

 • Längd

  Se respektive kurs för ytterligare information

 • Lärosäte

  Göteborgs universitet

 • Sista ansökningsdatum

  Se respektive kurs för ytterligare information

 • Startdatum

  Se respektive kurs för ytterligare information

 • Utbildningstyp

  Ingen information för tillfället

 • Områdesbehörighet/behörighet

  Se utbildarens hemsida

 • Examen

 • Kategorier:

  Språk

 • Kontakt

  Tel. 031-786 0000Språkkurser vid Göteborgs universitet

språkkurser
Vi erbjuder utbildningar inom 13 språkämnen på tre olika nivåer: grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

Afrikanska språk

Göteborgs universitet är det enda universitetet i Sverige med ett akademiskt utbud i afrikanska språk. Forskningsområdet afrikanska språk omfattar språkvetenskapliga och sociolingvistiska frågeställningar rörande språk som talas i Afrika söder om Sahara. Verksamheten omfattar både kurser (på grund-, avancerad- och forskarnivå) och forskning.

Se kursutbud i afrikanska språk

Arabiska

http://www.sprak.gu.se/digitalAssets/1269/1269132_syrienglugg_148.jpg
Arabiska är ett av mänsklighetens viktigaste språk, historiskt, kulturellt, och religiöst. Det är modernt medium för tal och skrift i Mellanöstern och Nordafrika, men också i Europa, genom migration; arabiska är idag på väg att gå om finska som näst största språk i Sverige. Därutöver ett klassiskt lärdomsspråk inom islam, med en väldig litteratur från 500-talet och framåt. Och ettusen femhundra år efter de första texterna, ett globalt språk på internet, satellitteve och i internationella organisationer.

Se kursutbud i arabiska

Engelska

Hos oss på institutionen för språk och litteraturer och ämnet engelska kommer du att möta engagerade och erfarna lärare och forskare. Men inte bara det, du får också möta en engelskundervisning som du kanske inte känner igen från tidigare studier.

Se kursutbud i engelska

Fornkyrkoslaviska

Fornkyrkoslaviska har relevans för kulturarvsstudier och mer specifikt för studiet av textens bevarandeformer och dess hantering i ett historiskt perspektiv. Utbildningen riktar sig till dig som är intresserad av slavistik, klassiska språk, religionsvetenskap, medeltidshistoria, medeltidslitteratur och kultur, de ortodoxa gudstjänsternas uppbyggnad samt översättningsstudier och receptionen av den bysantinska kulturen i kulturområdet Slavia Ortodoxa. Kurser i fornkyrkoslaviska kan med fördel kombineras med studier i litteraturvetenskap, språkvetenskap, religionsvetenskap, historia och arkeologi.

Antik grekiska

Grekiska finns belagt i texter från ca 1200 f.Kr. och framåt. I universitetssammanhang används namnet ”grekiska” för klassisk (antik) grekiska, medan den moderna variant av språket som talas i Grekland idag kallas ”nygrekiska”. Grekiska användes inte bara under den klassiska antiken, utan även under senantiken och medeltiden (bysantinsk tid). Det finns en mycket stor litteratur på grekiska; man kan t.ex. nämna Homeros, tragedin och komedin, Platon, Aristoteles och Nya Testamentet.

Se kursutbud i Grekiska

Franska

Franska är ett romanskt språk och talas av omkring 100 miljoner människor – förutom i Frankrike i Belgien, Schweiz, Kanada, Afrika, Västindien och Polynesien. Det är av tradition ett språk med stark internationell ställning och i dag vid sidan av engelskan det viktigaste språket i EU.

Se kursutbud i franska

Japanska

Japan är världens tredje största ekonomi. Det japanska språket, som har 125 miljoner modersmålstalare, är det fjärde största språket på internet. Om det tidigare var traditionell kultur i form av haiku-dikter, kabuki, teceremoni eller kampsporter som var fokus för vårt intresse för Japan är det numera den globala spridningen av japansk populärkultur som skapar intresse kring landet och språket. Kunskaper i det japanska språket ger en unik möjlighet att fördjupa sig i denna spännande kultur!

Se kursutbud i japanska

Kinesiska

Kinesiska är det språk i världen som har flest modersmålstalare, ca 1,2 miljarder. Men kinesiskan är inte enhetlig utan består av många olika dialekter. Den standardvariant som används officiellt i Folkrepubliken Kina, i media och inom utbildningssystemet kallas på kinesiska för putonghua — ”det allmänna språket”. Det är putonghua du kan lära dig på Göteborgs universitet. Begreppet ”mandarin” används ofta lite slarvigt för standardspråket men är egentligen ett samlingsbegrepp på en grupp dialekter i norra och sydvästra Kina. Standardspråkets uttal baseras främst på Beijingdialekten. På Taiwan kallas standardkinesiska för guoyu – ”riksspråk”. I Hongkong och Macau talar man främst kantonesiska, men i ökande grad putonghua.

Se kursutbud i kinesiska

Latin

Latin var romarnas språk i antiken, från (i runda tal) 500 år före till 500 år efter Kr. Allteftersom romarriket växte spreds också latinet runt Medelhavet och långt upp i Europa. Latin blev därför också det gemensamma kommunikationsspråket i västerlandet från medeltidens början och fram till 1800-talet, framför allt inom kyrklig förvaltning, diplomati och vetenskap. Olika dialekter utvecklades till det som idag är de romanska språken, franska, spanska, italienska med flera. Latinkunskaper är en nyckel till förståelse av mer än 2000 års historia, kultur och idéer, men vidgar också din förståelse av flera av dagens moderna språk. Till exempel härstammar cirka 60 % av engelskans ordförråd från latinet.

Se kursutbud i latin

Nederländska

Vid Göteborgs unversitet ges kurser i nederländska som nybörjarspråk. Man kan läsa nederländska på grundnivå upp till 90 högskolepoäng.

En del studenter läser nederländska på heltid under tre terminer, medan andra läser 15 högskolepoäng per termin vid sidan av andra studier eller ett arbete. För att inte scheman och arbetstider ska kollidera är undervisningen i nederländska förlagd till kvällstid och vissa delar av utbildningen genomförs som nätkurs.

I kurserna ingår grammatik, uttals- och hörförståelseövningar, fonetik, skriftlig och muntlig språkfärdighet, översättningsövningar, språkhistoria och spårkvarianter, litteraturhistoria, äldre och modern skönlitteratur, samt kultur, historia och realia. Fördjupningskursen avsutas med en uppsats på 15 hp.

Se kursutbud i nederländska

Ryska

Ryskan är med sina ca 170 miljoner infödda talare det största slaviska språket. I sin egenskap av världsspråk intar den en särställning bland de slaviska språken.

Ryskan är också det enda slaviska språk som kan studeras vid svenska gymnasier. Språket bildar tillsammans med den närbesläktade ukrainskan och vitryskan den östslaviska gruppen inom de slaviska språken och skrivs liksom dessa med det kyrilliska alfabetet.

Se kursutbud i ryska

Somaliska

Somaliskan utgör en del av ämnet Afrikanska språk vid institutionen för språk och litteraturer. Undervisning i somaliska startade för första gången vid Göteborgs universitet hösten 2008. Från och med hösten 2014 erbjuds i samarbete med Lärarutbildningsnämnden en serie om fyra kurser som främst är avsedda för modersmålslärare i somaliska. Från och med hösten 2015 erbjuds även en ny kurs med syfte att ge en kort kontrastiv introduktion till somaliskan för lärare i svenska som andraspråk.

Se kursutbud i Somaliska

Spanska

Bara språket förenar Vargas Llosas Nobelbelönade romaner och Kanarieöarnas badparadis, men kombinationen visar det väldiga intressespann som finns, och hur olika intressen och nyfikenhet kan leda från guanchernas visselspråk på Gomera till de brusande kulturstäderna Madrid, Barcelona, Mexico City och Buenos Aires och badparadis i Karibien och på öarna i den spanska övärlden.

Se kursutbud i spanska

Tyska

Några av skälen är att Tyskland är Sveriges största handelspartner och att språket tyska näst efter engelska är det största handelsspråket inom EU. Mer än 100 miljoner människor har också tyska som modersmål och än många fler i andra länder behärskar språket. Goda kunskaper i tyska öppnar därför många dörrar till en stor och dynamisk arbetsmarknad. Visste du till exempel att det finns över 300 företag enbart i Göteborg som har tyska företag som moderbolag?

Se kursutbud i tyska