https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618810686/us/modnseijtb0godejqnhq.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618408304/us/au7zldosfceiktvf6mmq.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1613482465/us/fu9jvhvwkcvei1gdtdo1.jpg
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618390309/us/bw7zejxq04r5bnttn51k.gif
Sverigehälsan

Fakta

Kontakt

 • Ort

  Malmö

 • Längd

  8 dagar

 • Lärosäte

  Sverigehälsan

 • Sista ansökningsdatum

  Löpande

 • Startdatum

  21 februari Stockholm/7 mars Malmö

 • Utbildningstyp

  Yrkesutbildning

 • Områdesbehörighet/behörighet

  Se utbildarens hemsida

 • Examen

 • Kategorier:

  Psykologi & Terapi
  Socialt arbete

 • Kontakt

  Tel: 040-698 60 00
  Mail: info@sverigehalsan.seSverigehälsan

Sverigehälsan

Sverigehälsans utbildningar vänder sig till dig som vill arbeta aktivt med hälsa, välmående och personlig utveckling. Vi erbjuder kompletta yrkesinriktade utbildningsprogram inom friskvård, stresshant... Läs mer

Spelmissbruksbehandling

Sverigehälsan presenterar en utbildning för dig som vill ha bra och nödvändiga KBT-verktyg för att arbeta med spelmissbruk. Utbildningen syftar till att ge dig ökade kunskaper kring olika delar av spelmissbruket och hur detta problem påverkar människan. Vidare så kommer vi belysa uppkomst, utveckling av problemet, utredning, behandling samt återfallsprevention. Utbildningen omfattar åtta dagar.

Kursen riktar sig till dig som arbetar med spelmissbruk och dess effekter. Kursen är mycket användbar för dig som vill hjälpa de personer som fastnat i detta missbruk oavsett vilken organisation du jobbar inom.

Om spelmissbruk

Spelmissbruk är kopplat till flera olika delar där neurologisk känslighet är en central del och något som vi har med oss från det att vi föds. Det som avses med ett missbruk av detta slag är att det är ett patologiskt och inlärt beroende av hasardspel i alla dess former.

Forskningen kring spelmissbruk har genom åren blivit allt mer omfattande och det finns idag internationellt vedertagna riktlinjer för vad som avses med missbruket samt vilken behandling som fungerar bäst. I ljuset av dessa forskningsframsteg så har socialstyrelsen kommit med nya riktlinjer kring hur samhället skall förhålla sig till spelmissbruk.

Behandling av spelmissbruk syftar till att hjälpa den drabbade individen att bli kvitt sitt missbruk. Det är önskvärt att man tidigt identifierar detta missbruk så att man kan sätta in lämpliga åtgärder innan det har skenat och fått negativa ringar-på-vattnet-effekter. Självfallet är det inte alltid möjligt att upptäcka spelmissbruket, men även då problemen växt sig stora så finns det vägar fram för att hjälpa den drabbade.

Utbildningens innehåll

Innehållsmässigt ger kursen en bred orientering, från både ett psykologiskt och ett neurobiologiskt perspektiv. Huvudfokus för innehållet ligger på individuella behandlingsinsatser som dock fungerar utmärkt vid gruppbehandling. Bland annat så berörs följande under kursen:

 • neurologisk känslighet och uppkomst
 • tidiga tecken
 • inlärningspsykologiska delar
 • tillämpad beteendeanalys
 • utredning och registreringar
 • samtalsmetodik och motiverade samtal
 • behandling med KBT
 • återfallsprevention och uppföljning.

Deltagaren lär sig under utbildningen att både teoretisk och praktiskt kunna identifiera spelmissbruk samt att strukturerat kartlägga, utreda och behandla. Vidare så övas deltagarna löpande i alla de praktiska verktyg som är nödvändig för att komma framåt i utredning och behandling. Att öva sig i dessa praktiska delar syftar till att på bästa sätt kunna hjälpa de drabbade och ibland även nätverket kring den drabbade.

Se vår föreläsning om Spelmissbruksbehandling med KBT!

I början av februari hölls en kortare föreläsning med kursledare Johan Waara om Spelmissbrukshandling med KBT på vår Facebook-sida. Se hela föreläsningen här!