https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618408304/us/au7zldosfceiktvf6mmq.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618390309/us/bw7zejxq04r5bnttn51k.gif
Stockholms Internationella Handelsskola (SIH)
Stockholms Internationella Handelsskola (SIH)

Fakta

Kontakt

 • Ort

  Stockholm, Distansutbildning

 • Längd

  400 Yh-poäng

 • Lärosäte

  Stockholms Internationella Handelsskola (SIH)

 • Sista ansökningsdatum

  Se utbildarens hemsida

 • Startdatum

  HT21

 • Utbildningstyp

  Yrkeshögskola

 • Områdesbehörighet/behörighet

  Se utbildarens hemsida

 • Examen

  Yrkeshögskoleexamen till Logistiker/Speditör med miljöprofil

 • Kategorier:

  Inköp & Logistik

 • Kontakt

  Tel: 08-32 22 12
  Mail: info@sih.se, sara.helling@sih.seStockholms Internationella Handelsskola

Stockholms Internationella Handelsskola

Stockholms Internationella Handelsskola (SIH) ligger på Katarinavägen vid Slussen och på Skeppsbron i Malmö. SIH erbjuder behovsanpassade utbildningar av stort strategiskt värde som för deltagaren inn... Läs mer

Speditör/ Logistiker med miljöprofil


I takt med att världen blir allt mer globaliserad och handeln ökar, blir det allt viktigare med väl fungerande varuflöden. En logistiker, eller speditör som det även kallas, har i uppgift att hitta de bästa, mest miljövänliga och kostnadseffektiva logistik- och transportlösningarna. Yrkets karaktär har de senaste åren förändrats radikalt beroende på att alltmer komplexa logistik- och transportbeslut måste fattas.

Det är ett utmanande arbete som kräver allt från språkkompetens till kunskaper om logistiklösningar, transport och hållbarhet. Du ska också kunna hantera kundkontakter, rådgivning och uppföljning, samt hantera aktuella programvaror och kvalitetssystem som används i branschen. Denna utbildning ger dig möjlighet att arbeta i branscher som skriker efter arbetskraft.

”En lagom lång Yh-utbildning som består av en stor del praktik inom ett roligt och spännande yrkesområde.”
Joacim Törnborg, student

Utbildningens innehåll

Utbildningen är tvåårig och innehåller 10 skolförlagda och 1 arbetsplatsförlagd kurs samt ett examensarbete:

 • Branschengelska
 • Examensarbete
 • Försäljningsteknik
 • Interkulturell kommunikation
 • LIA (Lärande i arbete)
 • Miljö- och transporträtt
 • Miljölogistik
 • Projektledning
 • Spedition
 • Transportekonomi
 • Transportslagen
 • Tullhantering

Det är också viktigt att du i din roll som Logistiker/Speditör behärskar Excel. Därför får du under denna utbildning fri tillgång till Learnesys onlinekurs i Excel. Mer information hittar du på www.learnesy.com.

Utbildningen syftar till att ge en god kompetens för praktiskt och självständigt arbete som Speditör/Logistiker med miljöprofil. Efter fullgjord utbildning ska du kunna fungera som:

• Logistiker
• Speditör
• Speditionsassistent
• Transportsäljare/-inköpare

Efter avslutad utbildning ska Du ha kompetensen för att veta hur transporter fungerar inom olika transportslag liksom de politiska beslut som ligger bakom de regler och restriktioner som tillämpas, kunna beräkna ekonomiska konsekvenser av olika handlingsalternativ, kunna använda engelska som arbetsspråk i en internationell miljö, kunna se sin del av transporten som en del i en logistisk helhet och kunna se de miljömässiga konsekvenserna av ttansportverksamheten.

Examen

När du fullgjort utbildningen, d v s uppnått 400 Yh-poäng, får du ett examensbevis för fullgjord Yrkeshögskoleexamen till Speditör/Logistiker med miljöprofil.