https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337903/us/gm165wgbnxbythmo0pti.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1660734640/us/bnzjvgd8msxtehu99a3q.jpg
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1656403024/us/swdv6tlqh8dxytl4ckss.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1581326749/us/jvh2u1elbiwqnfgxm3nr.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337995/us/lgpud1qz0mpms34gxxrn.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1660734884/us/farqjqk9zpfdzmywxdbh.jpg
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1656403262/us/oiinbopmwvakb3xdwfz6.gif
Yrkeshögskolan Mitt
Yrkeshögskolan Mitt

Fakta

Kontakt

 • Ort

  Distansutbildning, Sundsvall

 • Längd

  200 yh-poäng (1 år)

 • Lärosäte

  Yrkeshögskolan Mitt

 • Sista ansökningsdatum

  17 maj

 • Startdatum

  HT 20

 • Utbildningstyp

  Yrkeshögskola

 • Områdesbehörighet/behörighet

  Se utbildarens hemsida

 • Examen

  Yrkeshögskoleexamen

 • Kategorier:

  Vård & Omsorg

 • Kontakt

  Verksamhetschef Yrkeshögskolan
  Agneta Lindgren
  Tel: 070-103 04 36
  Mail: agneta.lindgren@sundsvall.seSpecialistundersköterska inom akutsjukvård

Är du undersköterska och vill specialisera dig inom akutsjukvård? Då är det här utbildningen för dig. Tack vare den tekniska utvecklingen och all den medicinska utrustning som nu används inom vården så har undersköterskans roll blivit mer och mer avancerad. Särskilt inom verksamhet som bedrivs på sjukhus har kraven på specialiserad kompetens ökat.

Med tanke på patienternas ofta komplexa vårdbehov krävs det vårdpersonal som är utbildad på en högre nivå för att kunna säkerställa en personcentrerad vård av kvalitet. Utbildningen innebär en markant nivåhöjning från det basala till det mera avancerade gällande både medicin och teknik.

Redan idag är det mycket svårt att rekrytera undersköterskor med utbildning eller erfarenhet från akutsjukvård vilket behövs då vården blir mera avancerad och komplex.

En specialistutbildad undersköterska kan förväntas ha andra uppdrag utöver patientnära arbete. Att fungera som huvudhandledare för elever och inskolningar, att driva och delta i utvecklingsarbete inom omvårdnaden, att ansvara för vissa typer av vårdplanering och andra uppgifter mera specifika för den verksamhet undersköterskan arbetar inom.

Om utbildningen

Utbildningen sker på distans på heltid, med 6 obligatoriska träffar i Sundsvall under 2-4 dagar per tillfälle. Resa och boende under dessa dagar ordnar du själv. Detsamma gäller under LIA på annan ort. Till största del sker all kommunikation och undervisning via dator och internet.

Utbildningen innefattar tre LIA-perioder (lärande i arbete) inom följande verksamheter: Medicinsk akutsjukvård, Kirurgisk akutsjukvård och akutvårdsavdelning tex Akutmottagning, IVA,HIA m.m. Arbetstiden under LIA kan bli både kvällar och helger, dock aldrig natt.

I första hand sökes LIA- plats i din hemkommun/region, men du kan också bli erbjuden att genomföra din LIA-period i en annan kommun/region. Om du gör din LIA-period i en annan kommun/region än din egen så bekostar du själv ditt boende och dina resor. Om du genom för din LIA-period i en annan region än Västernorrland så bör du själva vara aktiv i att söka lämplig LIA-plats.