https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1640080662/us/oxi6ojmpek5gwkt4be4f.jpg
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1642154358/us/husql7w6xgri9dl61kvy.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1640080861/us/lxnptlcposq8zsrbkxgh.jpg
Högskolan i Gävle
Högskolan i Gävle

Fakta

Kontakt

 • Ort

  Gävle

 • Längd

  60 hp

 • Lärosäte

  Högskolan i Gävle

 • Sista ansökningsdatum

  Se utbildarens hemsida

 • Startdatum

  Se utbildarens hemsida

 • Utbildningstyp

  Magister/Master
  Universitet & Högskola

 • Områdesbehörighet/behörighet

  Se utbildarens hemsida

 • Examen

  Specialistsjuksköterskeexamen- Vård av äldre

 • Kategorier:

  Vård & Omsorg

 • Kontakt

  Utbildningsledare
  Annica Björkman
  Mail: annica.bjorkman@hig.seHögskolan i Gävle

Högskolan i Gävle

Högskolan i Gävle har cirka 16 000 studenter och erbjuder ett 60-tal utbildningsprogram och påbyggnadsutbildningar. 700 kurser finns inom humaniora, samhälls- och naturvetenskap samt teknik. Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning vård av äldre 60 hp

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot vård av äldre är en utbildning som leder till specialistsjuksköterskeexamen och magisterexamen i omvårdnad.

Bygg på din sjuksköterskeutbildning med specialistkompetens

Är du redan legitimerad som sjuksköterska men önskar gå vidare? Då kan du läsa Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot vård av äldre.

Efter denna specialistutbildning har du kompetens att arbeta som specialiserad sjuksköterska inom äldrevård.

Högskolan i Gävle har en lång erfarenhet av att utbilda specialistsjuksköterskor.

Om utbildningen

Utbildningen är på avancerad nivå och syftar till att du ska fördjupa dina kunskaper för att kunna reagera och agera i relation till en äldre människas hälsotillstånd. Detta innebär att utbildningen fokuserar på evidensbaserad kunskap i omvårdnad men även medicinsk diagnostik och behandling samt rehabilitering.

Utbildningen innehåller omvårdnad 60 hp. Programmet genomförs som halvfartsstudier och är campusbaserat med inslag av nätbaserad undervisning samt examination.
Vid Högskolan i Gävle kan du välja mellan två varianter av programmet: yrkesexamen samt magisterexamen eller enbart yrkesexamen inklusive förskrivningsrätt av vissa läkemedel.

Vid magisterexamen ingår ett självständigt arbete omfattande 15 hp, där studenten fördjupar kunskapen inom ett självvalt område inom ämnet omvårdnad med inriktning mot äldre. För det självständiga arbetets genomförande erhåller studenten en handledare från akademin. I kursplanen anges de förkunskapskrav som gäller för respektive kurs.

För yrkesexamen ingår ett fördjupningsarbete om 7,5 hp där studenten fördjupar kunskapen inom ett självvalt område inom ämnet omvårdnad med inriktning mot äldre samt kursen Farmakologi och sjukdomslära 7,5 hp (förskrivning av vissa läkemedel). Utgången yrkesexamen ger behörighet och förkunskaper till att genomföra ett examensarbete på avancerad nivå (magister).

För studenter som väljer magisterexamen finns möjlighet att genomföra kursen Farmakologi och sjukdomslära 7,5 hp (förskrivning av vissa läkemedel) som fristående kurs.

Efter utbildningen

Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot vård av äldre ger dig framför allt kompetens för att arbeta som specialiserad sjuksköterska inom äldrevård i den kommunala hälso- och sjukvården, vid geriatrisk klinik eller annan verksamhet där goda kunskaper om äldre krävs. Möjligheterna att få arbete efter examen är goda både nationellt och internationellt.