https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337903/us/gm165wgbnxbythmo0pti.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1656403024/us/swdv6tlqh8dxytl4ckss.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1581326749/us/jvh2u1elbiwqnfgxm3nr.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337995/us/lgpud1qz0mpms34gxxrn.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1656403262/us/oiinbopmwvakb3xdwfz6.gif
Luleå tekniska universitet
Luleå tekniska universitet

Fakta

Kontakt

 • Ort

  Luleå

 • Längd

  Se respektive utbildning

 • Lärosäte

  Luleå tekniska universitet

 • Sista ansökningsdatum

  18 april

 • Startdatum

  HT

 • Utbildningstyp

  Universitet & Högskola

 • Områdesbehörighet/behörighet

  Särskild behörighetGrundläggande behörighet

 • Examen

  Specialistsjuksköterskeexamen

 • Kategorier:

  Vård & Omsorg

 • Kontakt

  Telefon: 0920 49 10 00Specialistsjuksköterska

På Luleå tekniska universitet finns en möjlighet för dig som vill fördjupa och specialisera dina kunskaper inom yrket som sjuksköterska. I dagens ökade vårdbehov finns en stor efterfrågan på specialistutbildade sjuksköterskor inom olika områden.

Specialistutbildningar för sjuksköterskor vänder sig till dig som är har svensk legitimation som sjuksköterska, kandidatexamen i omvårdnad och har arbetat som sjuksköterska motsvarande minst 6 månader heltid.

Specialistsjuksköterskeutbildningarna vid Luleå tekniska universitet är på avancerad nivå och leder till specialistsjuksköterskeexamen samt magisterexamen i omvårdnad.

Programmen ges på helfart som distansstudier och ger en möjlighet till flexibla studier.

Under de verksamhetsförlagda studierna får du tillfälle att använda dig av dina teoretiska kunskaper och omsätta dem till praktisk handling.

Specialistsjuksköterska med inriktning ambulanssjukvård

Som specialistsjuksköterska inom ambulanssjukvård ansvarar du för omvårdnad, bedömning och åtgärder av den sjuke/skadade patientens tillstånd och behov prehospitalt. Yrkeserfarenhet som sjuksköterska är ett krav för att bli antagen till utbildningen.

Specialistsjuksköterska med inriktning anestesisjukvård

Som specialistsjuksköterska inom anestesisjukvård ansvarar du för omvårdnad, övervakning och utförande av lokal- och generell anestesi, analgesi och sedering till patienter i olika åldrar, i samband med operationer, undersökningar och behandlingar.

Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska

Som distriktssköterska ansvarar du för att främja hälsa och förebygga sjukdomar inom öppenvård och hemsjukvård. Yrkeserfarenhet som sjuksköterska är ett krav.

Specialistsjuksköterska med inriktning intensivvård

Som specialistsjuksköterska inom intensivvård ansvarar du för omvårdnad, observerar och bedömer vitala funktioner hos akut, svårt sjuka patienter i olika åldrar. Vid behov initierar och utför du självständigt medicinska åtgärder. Yrkeserfarenhet som sjuksköterska är ett krav.

Specialistsjuksköterska med inriktning psykiatrisk vård

Som specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård ansvarar du för att bedöma och tillgodose komplexa vårdbehov hos människor med psykisk ohälsa, samt att leda och utveckla omvårdnad inom psykiatrisk vård. Yrkeserfarenhet som sjuksköterska är ett krav för att bli antagen till utbildningen.