https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1640080662/us/oxi6ojmpek5gwkt4be4f.jpg
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1642154358/us/husql7w6xgri9dl61kvy.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1640080861/us/lxnptlcposq8zsrbkxgh.jpg
Södertörns högskola
Södertörns högskola

Fakta

Kontakt

 • Ort

  Huddinge, Stockholm

 • Längd

  3,5 år / 210 hp

 • Lärosäte

  Södertörns högskola

 • Sista ansökningsdatum

  15 april / 15 oktober

 • Startdatum

  HT/VT

 • Utbildningstyp

  Universitet & Högskola

 • Områdesbehörighet/behörighet

  Områdesbehörighet A5

 • Examen

  Socionomexamen

 • Kategorier:

  Socialt arbete

 • Kontakt

  Institutionen för samhällsvetenskaper
  Tel: 08-608 41 55
  Mail: socionomprogrammet@sh.seSocionomprogrammet med storstadsprofil


Ensamhet, hemlöshet, missbruk och skadegörelse - den här typen av problem finns på de flesta platser, men syns tydligare i storstadsområdena. Om du har ett starkt engagemang för sociala frågor och för hur man hittar lösningar genom att förändra den sociala miljön är det här utbildningen för dig.

Varför programmet?

Att arbeta som socionom innebär ett socialt arbete för att hjälpa människor som befinner sig i utsatta situationer i samhället. Det viktigaste när du väljer att läsa socionomutbildningen är just det – att du har en stark vilja att göra en insats för människor som har det svårt. Genom programmet får du en grundlig introduktion till socialt arbete, både som yrke och akademiskt ämne. Det som gör denna socionomutbildning speciell är den tydliga inriktningen på hur den sociala miljön påverkar människor, i storstaden och dess förorter.

Utbildningen ger dig grundläggande förståelse för samhällsvetenskapliga teorier och perspektiv på välfärdsstatens uppkomst och framväxt. Socialt arbete som ämne handlar om det samhälle vi lever i och människors levnadsvillkor. Du kommer att verka i skärningspunkten mellan politik och vardag, där den viktiga relationen mellan individ, familj, kultur och samhälle belyses utifrån olika perspektiv såsom klass, kön, etnicitet och ålder. Med socionomprogrammets storstadsprofil ges du goda förutsättningar för att kunna förstå relationen mellan individ, grupp och den sociala miljön.

Under programmets gång får du ta del av praktik, gästföreläsningar, studiebesök och fältförlagda övningar för en bred och varierad studietid. Du får teoretisk och praktiskt grund att arbeta med flera viktiga samhällsfrågor som berör FN’s globala mål mot bland annat jämställdhet, hälsosamt liv och välmående för alla åldrar.

Vad ingår?

Under programmets gång kommer du att få både praktisk och teoretisk kunskap om socialt arbete. Hur individer, familjer, kulturer och samhället hör samman och påverkar varandra är ett centralt tema och med storstadsprofilen finns även ett tydligt fokus på den sociala miljöns påverkan.

"Det bästa med programmet har varit att jag utvecklats enormt mycket som människa."
Emmelie Berggren, Alumn

Du kommer även få kunskaper om det socialrättsliga regelverket inklusive sociallagstiftningen, samt fördjupade kunskaper i utrednings- och utvärderingsmetodik. Du lär dig modeller och metoder som används inom praktiskt socialt arbete och även grunderna för statistiska bearbetningar och analyser.

Programmets sjätte termin ägnar du åt forskningsmetodik i kombination med ett självständigt uppsatsarbete. Under denna termin har du möjlighet att djupdyka inom ett område du har intresserat dig för under utbildningen. Även den sjunde terminen erbjuder ytterligare fördjupningar inom exempelvis ledarskap och förebyggande arbete i storstaden.

Din framtid

Efterfrågan på personer med högskoleutbildning inom sociala frågor är idag stor. Med Socionomprogrammet får du en fullvärdig utbildning med en socionomexamen. Utbildningens mångvetenskapliga och mångkulturella inriktning, med fokus på storstaden och dess förorter tillsammans med de många praktiska inslagen, ger dig en tydlig spetskompetens. Du kommer att ha en eftertraktad examen på en arbetsmarknad med allt större efterfrågan på utbildade socionomer.

Med en socionomexamen kan du söka arbete inom flera olika fält. Vanliga arbetsplatser är exempelvis kommunala socialtjänsten, hälso- och sjukvården, skolan, barn- och ungdomspsykiatrin och kriminalvården. Du kommer även ha kompetens för att söka jobb som exempelvis områdesutvecklare, budget- och skuldrådgivare eller på frivilligorganisationer. Tidigare studenter på programmet arbetar till exempel som socialsekreterare.