https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337903/us/gm165wgbnxbythmo0pti.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1656403024/us/swdv6tlqh8dxytl4ckss.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1581326749/us/jvh2u1elbiwqnfgxm3nr.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337995/us/lgpud1qz0mpms34gxxrn.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1656403262/us/oiinbopmwvakb3xdwfz6.gif
Högskolan i Gävle
Högskolan i Gävle

Fakta

Kontakt

 • Ort

  Distansutbildning, Gävle

 • Längd

  210 hp

 • Lärosäte

  Högskolan i Gävle

 • Sista ansökningsdatum

  Se utbildarens hemsida

 • Startdatum

  Se utbildarens hemsida

 • Utbildningstyp

  Distansutbildning
  Universitet & Högskola

 • Områdesbehörighet/behörighet

  Se utbildarens hemsida

 • Examen

  Socionom

 • Kategorier:

  Socialt arbete

 • Kontakt

  Utbildningsledare
  Marie Löhman
  Mail: marie.lohman@hig.seHögskolan i Gävle

Högskolan i Gävle

Högskolan i Gävle har cirka 16 000 studenter och erbjuder ett 60-tal utbildningsprogram och påbyggnadsutbildningar. 700 kurser finns inom humaniora, samhälls- och naturvetenskap samt teknik. Läs mer

Socionomprogrammet 210 hp

En socionom arbetar med att stödja utvecklingen av goda livsvillkor för människor och att förebygga och lindra uppkomsten av sociala problem. Det unika med socionomutbildningen är att människan ses som en del i olika sociala system där individen, gruppen och samhället påverkar varandra ömsesidigt.

Teori, praktik och personlig utveckling

I socionomprogrammet strävar vi efter att koppla ihop teori om människan och samhället med praktiska färdigheter och personlig utveckling. Studieuppgifterna bygger på att skapa förståelse för sociala problem och förändringsprocesser i nära anslutning till fältets praktik. Under utbildningen läggs också vikt vid personlig och professionell utveckling genom självreflektion och samverkan med studiekamrater och lärare.

Om utbildningen

Utbildningen ges under de första sex terminerna på grundläggande nivå och inleds med ett basblock under första året. Därefter ges fortsättningsblocket som omfattar 1½ år och utbildningen avslutas med påbyggnadsblocket det sista året. Den avslutande terminen består av kurser på avancerad nivå. I programmet ingår ämnen som bl.a. socialt arbete, social omsorg, sociologi, psykologi, organisation och ledarskap samt rättsvetenskap. I socialt arbete ingår verksamhetsförlagd utbildning där du kan integrera dina teoretiska kunskaper med praktiskt arbete med människor. Praktikplatser erbjuds inom Gävleborgs län, Norrtälje samt Södertälje.

Utbildningen bedrivs på helfart och du ingår i en fast studiegrupp vid lärcentra på den studieort där du antas. Du förväntas närvara på din studieort 1-2 gånger i veckan. Arbetet i din grupp på studieorten kan innebära föreläsningar via webbkonferens, obligatoriska grupparbeten, lärarledd handledning, seminarier m.m.

En kompetens som efterfrågas mer och mer

Socionomer arbetar med människor i olika livssituationer och återfinns inom till exempel individ- och familjeomsorg, kriminal- och missbruksvård eller i rollen som kurator eller familjerådgivare. Efterfrågan på socionomer är ganska stor, framför allt beroende på kommande pensionsavgångar.

Efter utbildningen

Som socionom arbetar du t.ex. inom socialtjänsten, hälso- och sjukvården, som kurator, familjerådgivare, kriminalvården, social omsorg, inom missbruksvård, i ledande befattningar inom omsorg om äldre och funktionshindrade och med myndighetsutövning m.m. Frivilligorganisationer och den privata sektorn efterfrågar i allt större utsträckning socionomer.