https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1613482465/us/fu9jvhvwkcvei1gdtdo1.jpg
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1609412341/us/waztxtibxbtgek3gqmk7.jpg
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1609412432/us/lmgrcadk0ej6lmn9xexj.jpg
Luleå tekniska universitet

Fakta

Kontakt

 • Ort

  Luleå

 • Längd

  3 år

 • Lärosäte

  Luleå tekniska universitet

 • Sista ansökningsdatum

  18 april

 • Startdatum

  HT

 • Utbildningstyp

  Universitet & Högskola

 • Områdesbehörighet/behörighet

  Områdesbehörighet 5Områdesbehörighet A5

 • Examen

  Filosofie Kandidatexamen - Huvudområde; Sociologi

 • Kategorier:

  Sociologi

 • Kontakt

  Elisabeth Berg
  Telefon: 0920-491663
  E-post: Elisabeth.Berg@ltu.se

  Anna Jansson
  Telefon: 0920-492979
  E-post: anna.jansson@ltu.se

  Saila Piippola
  Telefon: 0920-492941
  E-post: Saila.Piippola@ltu.seSociologi, kandidat

Sociologi är programmet för dig som är intresserad av hur människan, samhället och de sociala relationerna fungerar. Här blir du expert på samhällets strukturer och processer. Både på individnivå men också sett ur ett större globalt perspektiv.

Utbildningen är treårig och leder till en filosofie kandidatexamen med huvudområde sociologi. Under utbildningen väljer du antingen att läsa en generell utbildning med sociologi som huvudområde eller så inriktar du dig mot personal och arbetsvetenskap eller mot utredning. Efter din examen kan du jobba inom en mängd olika yrken som kräver kunskap om samhället, organisationer och sociala förhållanden.

Utbildningens innehåll

Under den första terminen läser du grundläggande sociologisk teori, organisations- och arbetssociologi, specialkurs i sociologisk teori samt socialpsykologi. Den andra terminen utgörs av en vetenskaplig bastermin som innefattar kurser i vetenskapsteori, idéhistoria och samhällsvetenskaplig metod. Under den tredje terminen väljer du själv fritt vilka kurser du vill läsa eller inriktningen personal- och arbetsvetenskap, som även sträcker sig över termin fem. Den fjärde terminen läser du modern sociologisk teori, tillämpade sociologiska studier, fördjupad sociologisk teori samt en fördjupning i socialpsykologi. Under den femte terminen väljer du själv vilka kurser du vill läsa, fortsätter med inriktningen personal- och arbetsvetenskap eller väljer programmets andra inriktning, utredning. Den sista terminen, termin sex, innefattar, förutom en fördjupande kurs i samhällsvetenskaplig metod, även skrivandet av ett examensarbete inom huvudområdet sociologi .

Efter din kandidatexamen har du möjlighet att komplettera med en magister- eller masterexamen.

Inriktningar

Du kan välja en generell utbildning med sociologi som huvudområde, en inriktning mot personal- och arbetsvetenskap eller en inriktning mot utredning.

Var kan jag jobba?

Utbildningen leder till arbeten där det är viktigt med kunskap om samhället och sociala förhållanden för olika kategorier av människor men också om organisationer. Du kan exempelvis komma att arbeta med personalfrågor, utredningar, integration, jämställdhetsfrågor, kriminalvård eller utbildning och organisationsutveckling i både offentlig och privat sektor.