Vill du få tips på fler passande utbildningar inom Socialt arbete?

Fyll i din e-postadress nedan innan du klickar på 'Ansök nu'. Men känn inget tvång, det är helt upp till dig!

Villkor

Socialpedagogisk utbildningSocialpedagogutbildningen är 2-årig yrkesutbildning som riktar sig till dig med intresse för människor, samhällsfrågor och personlig utveckling. Utbildningen ger dig en bred kompetens för socialpedagogiskt arbete inom verksamheter som behandlingshem, öppenvård, slutenvård, ungdomsgårdsverksamhet samt asyl- och flyktingmottagande.

Hos oss lär du dig hur vi kan arbeta för att göra världen till en kreativ och demokratisk plats.

När du söker till Socialpedagogutbildningen väljer du inriktning - Behandling och ungdomsgård eller Mänskliga rättigheter och migration. Delar av årskurs ett och två läses var för sig.

Våra inriktningar

Behandling och ungdomsgård – För dig som främst vill arbeta socialpedagogiskt inom behandling, ungdomsgård, socialpsykiatri eller skola.

Mänskliga rättigheter och kulturkommunikation – För dig som vill fördjupa dig i kulturkommunikation och mänskliga rättighetsfrågor. I denna inriktning ingår tre veckors studier i Indien.

Folkhögskolan har ett nära samarbete med arbetslivet och två LIA-perioder, Lärande I Arbete, ingår under utbildningen.Folkhögskolan har ett nära samarbete med arbetslivet och två LIA-perioder, Lärande I Arbete, ingår under utbildningen. Under utbildningen arbetar vi processinriktat. Det innebär att du kopplar teoretiska kunskaper till egna erfarenheter, för att på så sätt skapa en känsla av sammanhang. Studierna är ämnesövergripande och belyses utifrån perspektiven individ, grupp och samhälle. Vi lägger stor vikt vid personlig utveckling och grupprocesser. I utbildningen varvar vi teori med praktiska övningar, både individuellt och i grupp. Du får möjlighet att prova olika pedagogiska metoder och kreativa uttryckssätt som till exempel gruppövningar, drama och Forumteater.

Läs vår studentblogg
Ställ en fråga