Vill du få tips på fler passande utbildningar inom Pedagogik?

Fyll i din e-postadress nedan innan du klickar på 'Ansök nu'. Men känn inget tvång, det är helt upp till dig!

Villkor

Socialpedagog

Lär dig allt om de lagar, metoder, förhållningssätt och bemötande som du behöver i rollen som socialpedagog för att hjälpa utsatta människor på ett professionellt sätt.

Om utbildningen

Under utbildningens gång kommer din självkännedom att bli större och du kommer lära dig allt du behöver för att kunna arbeta med människor med olika funktionsvariationer, beroendeproblematik och utanförskap.

Utbildningen sker på distans via Distansinstitutets läroplattform och motsvarar cirka en termins studier, du kan däremot läsa utbildningen i din egen takt.

Efter utbildning

När du är färdig med utbildningen kan du börja hjälpa utsatta människor genom arbete inom t.ex.:

  • Statens institutionsstyrelse
  • Barn- och ungdomsvård
  • LSS-boenden
  • HVB-hem
  • Kriminalvård
  • Missbruksvård
  • Äldreomsorg

Några ord från ämnesexperten Lena

Idag är efterfrågan mycket stor på personer med socialpedagogisk utbildning för arbete inom både kommunala och privata verksamheter. Det innefattar arbete med utsatta människor i alla åldrar från barn till åldringar och verksamheter som t.ex. HVB-hem, LSS-boenden, Socialtjänstens stödboenden eller SiS-institutioner.

Med den här utbildningen i ryggen kommer du ha alla möjligheter att arbeta professionellt som socialpedagog. Du kommer att bli efterfrågad.

Du får en gedigen bas att stå på som ger dig kunskap om dig själv men också förståelse för andras utanförskap. Du kommer att få redskap som gör dig trygg i att stödja andra människor. Du hjälper dem att utveckla sina starka sidor.

Vi ser möjligheter, inte problem.

Läs vår studentblogg
Ställ en fråga