https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618810686/us/modnseijtb0godejqnhq.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618408304/us/au7zldosfceiktvf6mmq.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1613482465/us/fu9jvhvwkcvei1gdtdo1.jpg
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618390309/us/bw7zejxq04r5bnttn51k.gif
Arcada

Fakta

Kontakt

  • Kontakt

    Åsa Rosengren- Utbildningsansvarig, social- och hälsovårdstjänster för framtida välfärdssamhälle

    Tel: +358 294 282 525Yrkeshögskolan Arcada

Yrkeshögskolan Arcada

Arcada är en modern yrkeshögskola i Helsingfors, som erbjuder högklassig utbildning och fortbildning på svenska och engelska för våra 2 700 studenter.Läs mer

Social- och hälsovårdstjänster för framtida välfärdssamhälle

Masterutbildningen inom social- och hälsovårdstjänster för framtida välfärdssamhälle ger dig eftertraktade kompetenser i professionellt självledarskap och interprofessionellt arbete , förebyggande och integrerat person- och familjecentrerat arbete samt servicedesign och välfärdsteknologi för framtidens social- och hälsovård. 

Utbildningen är både arbetsmarknadsinriktad och forskningsförberedande som främjar din rörlighet och anställningsbarhet och ger ett vetenskapligt och professionellt perspektiv på hållbara social- och hälsovårdstjänster samt tjänsteutveckling och kollaborativ forskning inom social- och hälsovård. 

Framtiden för med sig en föränderlig social- och hälsovårdsarena.  Nya arbetssätt och tjänster behöver ständigt utvecklas och förbättras i samverkan med serviceanvändare, medborgare och intresseorganisationer. För att hantera de alltmer mångfacetterade vård- och hjälpbehoven hos individer krävs interprofessionellt arbetssätt och ett holistiskt synsätt med större kunskap och förståelse för hela människan. Nya innovativa och digitala tjänster, nya arbetssätt och ny ledarskapsfilosofi behövs för att främja framtida hållbara arbetsmiljöer. 

Vad du lär dig

Utbildningen baseras på problembaserat lärande där verklighetsanknutna, arbetslivsrelaterade scenarier utgör utgångpunkter för lärandet vilket stöder din teamkompetens och förmåga till professionellt självledarskap. Som student genomför du en så stor del av dina studier som möjligt integrerat med den forsknings-, utvecklings-, och innovationsverksamhet som pågår vid Arcada.

Studiernas uppbyggnad

Studierna består av följande moduler: 

  • Hållbara social- och hälsovårdstjänster 30 sp 
  • Service design och välfärdsteknologi 15 sp 
  • Kollaborativ forskning 15 sp 
  • Masterarbete 30 sp 

Studietid

Studierna genomförs i sin helhet som onlinestudier. Studierna kan avklaras på 2–4 år som deltidsstudier eller på 1,5 år som heltidsstudier. Det här innebär att det är en spännande möjlighet för dig som vill studera vid sidan om ett heltidsarbete. 

Fortsatta studiemöjligheter 

Den som har avlagt en högre yrkeshögskoleexamen eller magisterexamen kan ansöka om att få avlägga doktorsexamen vid ett universitet. Universitetet bedömer varje ansökan individuellt, för att avgöra om den sökande har tillräckliga färdigheter för forskarutbildning. Vissa brostudier kan vanligen krävas. 

Vad du kan jobba med efter examen

Utbildningen är både arbetsmarknadsinriktad och forskningsförberedande som främjar studerandes rörlighet och anställningsbarhet och ger ett vetenskapligt och professionellt perspektiv på utveckling av hållbara social- och hälsovårdstjänster. 

Efterfrågan på kvalificerad personal är stor och kommer att öka ytterligare inom idrott, social- och hälsovården i Finland. I takt med att arbetsuppgifterna blir allt mer specialiserade höjs också kompetenskraven. Du får behörighet att söka tjänster som kräver högre yrkeshögskoleexamen. Enligt den Europeiska referensramen för kvalifikationer för livslångtlärande motsvarar en masterexamen på högskolan en magisterexamen från universitetet. 

Ansökan till utbildningen till Social- och hälsovårdstjänster för framtida välfärdssamhälle

Här hittar du en kort sammanfattning av ansöknings- och antagningsinformationen för Utbildningen till förstavårdare, så väl som utbildningsspecifik information om t.ex. urvalsprov och förhandslitteratur.