https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1628714361/us/p0ivmti5ws0ijlff7lj6.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1615534649/us/fvl6kntjqose28xx9vsh.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618408304/us/au7zldosfceiktvf6mmq.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1615534909/us/perkqzylj8jep1ueug8v.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618390309/us/bw7zejxq04r5bnttn51k.gif
Gotlands folkhögskola

Fakta

Kontakt

 • Kontakt

  Staffan Cederborg
  Tel: 070-458 22 33
  Mail: staffan.cederborg@gotland.seGotlands folkhögskola

Gotlands folkhögskola

Här är det nära till hav, natur och inspirerande miljöer. Folkhögskolans studerande från de estetiska linjerna – musik, foto, skrivare, textil och film möter socialpedagoger och studerande från allmän... Läs mer

Skrivarlinjen Projektår – distansutbildning


Skrivarlinjens projektår är en distansutbildning som ger dig möjlighet att arbeta med ett eget skönlitterärt manus (prosa, poesi eller dramatik) under handledning.

Skrivarlinjens projektår

Skrivarlinjens projektår på Gotlands folkhögskola är en 1-årig distansutbildning.

Projektåret ger dig verktyg för att du ska hitta rätt i din skrivprocess. Du kommer också att fördjupa dina kunskaper om litteratur, litterär gestaltning och få perspektiv på ditt eget skrivande. Studierna sker på distans med hjälp av digitala kommunikationsplattformar och vi träffas fysiskt ett par gånger per termin.

Din handledare, och de deltagare som ingår i din responsgrupp (max 4 personer) följer ditt manus och din utveckling under hela läsåret och ni ha gruppmöten varannan vecka via digitala kommunikationsplattformar. Du kommer också att ha regelbundna samtal med din handledare för att diskutera ditt skrivande och ett par gånger under terminen träffas hela gruppen fysiskt vid föreläsningar och seminarier kring litteratur.

Projektåret omfattar åtta studieplatser per läsår och utbildningen ställer höga krav på din förmåga till självständigt skrivande och läsande. Du kan kombinera utbildning med deltidsjobb eller deltidsutbildning, men studietakten är 100 % och du förväntas hålla en hög kvalitet både på texter ur ditt eget projekt och på den respons du ger de andra deltagarna i gruppen.

Kursmoment

 • Eget arbete med projekt
 • Enskild handledning
 • Textsamtal i grupp
 • Fysiska träffar (ca 6 dagar/termin) med litteraturseminarier, undervisning och gästlärare/gästförfattare
 • Studiebesök/evenemang
 • Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs 
 • Målet är att du efter kursens slut har ett färdigt manus att lämna till förlag, men också att du skaffat dig kunskaper för vidareutveckling inom det litterära fältet.

Länk till kursen på skolans webbplats