https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1557230700/us/rliobjm5j1ilt0wgugix.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1547214747/us/zeudeh0tgxpexsqocwnt.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1547554351/us/fe30flqzhes8kajof0z5.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto/v1550224884/us/ix4tdd79wlfr8erht4az.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1556090241/us/ynohwdvkl6cayhcncjz0.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1567082227/Banner-YH-Utbildningssidan-se_lemowt.png
Folkuniversitetet

Fakta

Kontakt

  • Kontakt

    08-789 42 00
    direkt@folkuniversitetet.seFolkuniversitetet i Stockholm

Folkuniversitetet i Stockholm

Har du en talang som behöver inspiration, uppmuntran och sällskap av andras? Vi kan utveckla den åt dig. På Folkuniversitetet i Stockholm kan du välja bland hundratals kurser, föreläsningar och utbild... Läs mer

Skrivarlinjen distans, ettårig utbildning

Skrivarlinjen distans är en studiemedelsberättigande och författarledd utbildning. Den vänder sig till dig som vill satsa på ditt skrivande på heltid, men som har behov av att studera på distans, på tider som passar dig. I ett kreativt sammanhang får du öka din litterära medvetenhet, utveckla det egna skrivandet och hitta din egen personliga stil.

Skrivarlinjen distans är unik genom sin bredd. Skrivarakademin har under sina drygt tjugo år som utbildare inom litterär gestaltning utvecklat en solid metodik för att arbeta med texter i olika utvecklingsstadier. Ett flertal yrkesverksamma författare, aktiva inom en rad olika genrer, undervisar hos oss vilket gör att vi kan hjälpa våra studerande med alla typer av text inom det skönlitterära fältet. Hos oss arbetar lärare specialiserade på barn- och ungdomslitteratur, poesi, dramatik och filmmanus. Inom vuxenprosan är vi duktiga på att lära ut de hantverksmässiga grunderna i traditionellt berättande likaväl som mer experimentell och gränsöverskridande prosa. Vi har också en stor sakkunskap inom genrelitteratur så som spänningsroman, kriminalroman och skräck.

Under två terminer får du lära dig behärska skrivandets hantverk inom olika områden, bland annat roman, poesi, dramatik, film och autofiktion. Du får göra skrivövningar, prova dig fram och experimentera – allt för att du ska utveckla ditt skrivande och hitta ditt eget språk.

Utbildningen är på svenska, såväl i undervisningen som i deltagarnas texter. Enstaka textexempel på engelska kan förekomma.

Utbildningens syfte

Utbildningen bedrivs på en eftergymnasial nivå och förbereder dig som studerar för att kunna verka yrkesmässigt som författare. Under utbildningen arbetar vi med att skapa en förståelse för litteraturens olika uttryck, för förhållandet mellan litteraturen och det samhälle den existerar i, samt för relevanta grenar inom litteraturbranschen. Utbildningens främsta syfte är att du som studerande ska få vägledning och stöd i att utveckla ditt skrivande avseende språk, stil, form, genre och tematik. Författaryrket finns exempelvis inom bok-, e-bok-, film-, teater- och spelbranschen. Författare verkar

också ofta som texthandledare, lärare i litterär gestaltning, samt som lektörer, redaktörer eller

korrekturläsare inom förlagsbranschen.

Utbildningen bedrivs efter följande huvudlinjer:

  • Föreläsningar
  • Längre och kortare skrivuppgifter
  • Textrespons
  • Eget projekt

All undervisning på Skrivarlinjen distans bedrivs på vår digitala undervisningsplattform. Inga fysiska träffar förekommer. Undervisning i virtuellt klassrum förekommer inte, utan du som studerar förhåller dig till deadlines när din återkoppling ska ha inkommit. Utbildningen är på så vis tillgänglig oavsett var du bor eller dina övrig livsomständigheter.

Föreläsningarna presenteras i skrift på undervisningsplattformen och syftar till att ge fördjupad kunskap om litteraturens olika uttryckssätt, och en förståelse för den stora variationsrikedom som representeras av olika typer av författarskap.
Föreläsningarna kopplas ofta till längre och kortare skrivuppgifter.

Skrivuppgifterna syftar till att ge dig som studerande möjlighet att utvecklas inom olika typer av text, befästa kunskaper, samt att stärka din identitet som författare. Genom att variera skrivuppgifterna får du möjlighet att utforska olika skrivsätt och texttyper. Du får återkoppling på skrivuppgifterna av läraren och gruppen på undervisningsplattformen.

Textresponsen äger rum i diskussionsforum på undervisningsplattformen och utgör en av utbildningens mest bärande delar. I textsamtalen utvecklar du som studerar din förmåga att läsa och ge konstruktiv respons på andras texter genom att aktivt delta på diskussionsforum. Genom att du själv får återkoppling på dina texter av läraren och av övriga studerande utvecklar du din förmåga att bearbeta och vidareutveckla text, samt att fatta självständiga konstnärliga beslut.

Inom ramen för kursen Eget projekt påbörjar och utvecklar du som studerar ett skrivprojekt utifrån dina personliga konstnärliga drivkrafter och intentioner, tillsammans med en handledare. Eget projekt kan till exempel vara en påbörjad roman, en novellsamling eller en diktsamling.

Skrivarlinjen distans är en Konst- och kulturutbildning. Det innebär att den har statligt stöd och står under Yrkeshögskolemyndighetens tillsyn.