https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1557230700/us/rliobjm5j1ilt0wgugix.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto/v1550224884/us/ix4tdd79wlfr8erht4az.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1547214747/us/zeudeh0tgxpexsqocwnt.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1556090241/us/ynohwdvkl6cayhcncjz0.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1547554351/us/fe30flqzhes8kajof0z5.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1567082227/Banner-YH-Utbildningssidan-se_lemowt.png
Gammelkroppa Skogsskola

Fakta

Kontakt

 • Kontakt

  Gammelkroppa Skogsskola
  Tel: 0590 - 910 10
  Mail: skogsskolan@gammelkroppa.se 

  Lena Karlsson
  Mail: lena.karlsson@gammelkroppa.seSkogsteknikerprogrammet, 2 år, 120 hp

Gammelkroppa skogsskola ligger 1 mil ost om Filipstad i östra Värmland. Vi är en modern högskola som utbildar 25 skogstekniker vart annat år. Vi är vana att anpassa oss till omvärldens skiftande behov och både stora och små skogsföretag tar hjälp av oss för att fortbilda sin personal. Tack vare denna kontakt med verkligheten kan våra lärare ständigt hålla sig uppdaterade och ge en aktuell undervisning.

Skogsteknikerprogrammet – En modern skogsutbildning

Medarbetare i framtidens skogsbruk måste ha en bred kompetens. För att kunna sköta skogen på ett ekologiskt riktigt och ekonomiskt sunt sätt krävs goda teoretiska och tillämpbara kunskaper om skog och skogsbruk. Data måste samlas in och analyseras.

Som student vid Gammelkroppa skogsskola har du tillgång till den bästa utrustningen för skoglig datainsamling och bearbetning som finns att få.

Tillämpad användning av mätutrustning och geografiska informationssystem (GIS) löper som en röd tråd genom hela utbildningen med en naturligt stegrande svårighetsgrad. När du lämnar skolan efter fyra terminer kommer dina färdigheter att utnyttja modern skoglig fältutrustning och GIS vara väl utvecklad.

Baskunskaper och personlig utveckling

Utbildningen kräver att alla studenter har vissa grundkunskaper. Matematik, statistik, datoranvändning och skogsengelska är viktiga ingredienser. Fortlöpande under utbildningen arbetar vi med studenternas förmåga att kommunicera, såväl muntligt som skriftligt.

Skogens ekologiska värden

Skogsbrukaren måste ta hänsyn till skogens alla värden. Ekonomiska värden är viktiga men samhället och marknaden ställer också stora krav på att ta hänsyn till skogens samtliga värden. T.ex. skogsekosystemets egenvärde, rekreation, rent vatten, m.m. Skogspolitik och ekologi lyfter viktiga ämnen som tas upp under utbildningen. Exempel på detta är, ”Målbilder för god miljöhänsyn” och ”Branschgemensam miljöpolicy om körskador på skogsmark”.

Ekonomisk och ekologisk skogsproduktion

Att behärska avverkning, föryngring och beståndsvård både med tanke på biologi och ekonomi är grunden för hela utbildningen. Genom teori och praktiska studier i fält av skogsskötsel, skogsekologi, skogsuppskattning, skogsteknik och skogsekonomi får vi en helhetsbild.