https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1593522953/us/zzly4e4qt5rsogkhrxft.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1593079122/us/tshhs5liwqp3orguj1zl.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1598952177/us/duom62e057dvvr1avmm5.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1593079266/us/jotm1cmg4sc8u4l4bpj1.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/q_auto/v1550224884/us/ix4tdd79wlfr8erht4az.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1593523045/us/zttbj2xeroqjcfvoaxww.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1595403746/us/dfqhehb4ozhql3wljmd0.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1594123681/us/ofhil7ol97ct2udejyyv.gif
Högskolan i Gävle

Fakta

Kontakt

 • Ort

  Gävle

 • Längd

  180 hp

 • Lärosäte

  Högskolan i Gävle

 • Sista ansökningsdatum

  15 okt 2020

 • Startdatum

  HT / VT

 • Utbildningstyp

  Universitet & Högskola

 • Områdesbehörighet/behörighet

  Se utbildarens hemsida

 • Examen

  Sjuksköterska

 • Kategorier:

  Vård & Omsorg

 • Kontakt Utbildningsledare
  Marit Silén
  Mail: marit.silen@hig.se


Högskolan i Gävle

Högskolan i Gävle

Högskolan i Gävle har cirka 16 000 studenter och erbjuder ett 60-tal utbildningsprogram och påbyggnadsutbildningar. 700 kurser finns inom humaniora, samhälls- och naturvetenskap samt teknik. Läs mer

Sjuksköterskeprogrammet 180 hp


Ett arbete som direkt påverkar andra människors liv och hälsa. Det är bland det mest ansvarsfulla, men samtidigt också mest givande, jobb du kan ha.

Att vårda och förstå människan

Som sjuksköterska behöver du inte bara gedigna yrkeskunskaper om professionell omvårdnad. Du behöver samtidigt ha god empatisk förmåga och förståelse för människors resurser och behov.

"En bred utbildning med bra jobbmöjligheter i hela landet."
Johan, student

Sjuksköterskeprogrammet får du gedigen utbildning och träning inom bägge områdena. Utbildningen leder till en sjuksköterskeexamen med möjlighet till kandidatexamen i omvårdnadsvetenskap.

Om utbildningen

Sjuksköterskeprogrammet leder till sjuksköterskeexamen och till kandidatexamen med omvårdnad som huvudområde. Sjuksköterskeprogrammet är en yrkesinriktad högskoleutbildning, som ger kunskaper och färdigheter för en självständig yrkesutövning som sjuksköterska och förbereder för fortsatta studier inom verksamhetsområdet. Det som kännetecknar sjuksköterskeutbildningen vid Högskolan i Gävle är en unik satsning på den verksamhetsförlagda utbildningen, ett nära samarbete med vårdverksamheten som säkrar kvalitet samt Sveriges modernaste träningscentra.

I huvudområdet omvårdnad studeras hälsa, människa, miljö, omvårdnadshandlingar, kommunikation, etik samt vetenskaplig metod. Likaså ingår omhändertagande och förebyggande insatser vid kroppsliga och psykiska sjukdomstillstånd för människor i alla åldrar. Under slutet av utbildningen genomförs ett självständigt examensarbete inom omvårdnad som omfattar 15 hp.

Medicinsk vetenskap med inriktning mot vård innehåller kurser om människokroppens anatomi och fysiologi, mikroorganismer i dess omgivning, olika sjukdomar och deras behandling inom medicin, kirurgi, äldrevård, psykiatri samt vården av kvinnor och barn.

Utbildningen innehåller både teoretiska och kliniska utbildningsdelar. Den kliniska utbildningen består av verksamhetsförlagd utbildning, fältstudier och metodövningar. Den verksamhetsförlagda utbildningen är förlagd både inom den öppna och slutna vården, t.ex. på sjukhus, kommunal vårdverksamhet och vårdcentraler. Den görs på olika orter inom Gävleborgs län (Gästrikland och Hälsingland) samt för studieort Norrtälje inom Norrtälje kommun. Verksamhetsförlagd utbildning genomförs med en pedagogisk modell för lärande, kallad kamratlärande.

Börja arbeta direkt eller komplettera med en specialistutbildning

Som legitimerad sjuksköterska har du en allmän och bred kompetens för att arbeta inom hälso- och sjukvård, antingen inom kommun och landsting eller i privat regi. Möjligheterna att få arbete efter examen är mycket goda — både i Sverige och internationellt.

Många legitimerade sjuksköterskor väljer också att komplettera utbildningen med specialistkompetens inom ett särskilt verksamhetsområde. Det kan till exempel röra sig om att arbeta som barnmorska, narkossköterska eller distriktssköterska.