Vill du få tips på fler passande utbildningar inom Båt, hav och sjö?

Fyll i din e-postadress nedan innan du klickar på 'Ansök nu'. Men känn inget tvång, det är helt upp till dig!

Villkor

Sjökapten

Sjökaptensutbildningen förbereder dig för en karriär som sjöbefäl ombord på fartyg. Programmet passar dig som vill jobba till sjöss och tycker om att arbeta med människor. Vid utbildningen studerar du ämnen som navigation, transportteknik och ledarskap tillsammans med framtidens sjöbefäl.

Efter sjökaptensexamen är du redo för en internationell karriär och kvalificerad för jobb som styrman på fartyg av obegränsad storlek. Du har alla världens hav som arbetsplats och behörighet för jobb ombord på både finländska och utländska fartyg.

Ledarskap och ansvar

Varje fartyg är som ett eget samhälle och som befälhavare har du huvudansvaret för besättning, fartyg, last och passagerare. Som sjökapten behöver du därför tycka om att ta ansvar och leda andra. Ett intresse för teknik är också till nytta.

Även som styrman har du ansvar för att effektivt och säkert styra fartyget.

"Klasstorleken påverkade mitt val av utbildning - här är det betydligt mindre grupper än t.ex. i Kalmar, vilket jag upplever som positivt. Det blir en bra sammanhållning och man får en bra kontakt med lärarna".
Emelie, student Sjökapten

Många arbetsmöjligheter i sjöfartsbranschen

I sjökaptensstudierna ingår både teori och praktiska övningar. I högskolans simulatorer, ombord på skolfartyget och ombord på fartyg i utrikestrafik får du använda dina teoretiska kunskaper i verkliga arbetssituationer.

Idag är efterfrågan på utbildade och kompetenta sjöbefäl stor. Internationellt är det också brist på däcksbefäl. Utbildningens bredd gör dig dessutom attraktiv inom andra sjöfartsrelaterade yrkesområden. Du kan till exempel jobba med transport och inom rederi- och hamnbranschen.

Karriärmöjligheter

Efter din sjökaptensutbildning kan du bland annat arbeta som styrman eller befälhavare på både finska och utländska fartyg.

Intervju med studerande

Läs vår studentblogg
Ställ en fråga