https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337903/us/gm165wgbnxbythmo0pti.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1656403024/us/swdv6tlqh8dxytl4ckss.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1581326749/us/jvh2u1elbiwqnfgxm3nr.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337995/us/lgpud1qz0mpms34gxxrn.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1656403262/us/oiinbopmwvakb3xdwfz6.gif
Slottegymnasiet
Slottegymnasiet

Fakta

Kontakt

  • Kontakt

    Samhällsvetenskap
    Jens Lindell
    Tel: 0651-184 43
    Mail: jens.lindell@ljusdal.seSlottegymnasiet

Slottegymnasiet

Slottegymnasiet är en liten gymnasieskola med stora möjligheter.Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Vad ska du bli i framtiden? Samhällsprogrammet öppnar de flesta dörrar för dig och ger dig viktiga verktyg för högskole- och universitetsstudier samtidigt som det ger dig en bred allmänbildning, något som värderas högt i arbetslivet.

Utbildning

Trygghet och gemenskap är några av samhällsprogrammets ledord. Vi som jobbar här tycker det är viktigt att alla trivs och mår bra hos oss. Då blir lärandet mycket lättare och roligare också. Vi på samhällsprogrammet har ett tydligt mål med studierna. Hos oss får du en genomtänkt utbildning där alla ämnen kompletterar varandra och samverkar i en helhetstanke. Vi jobbar ofta över ämnesgränserna, exempelvis med något aktuellt tema, för att ge dig bredd och nya sätt att tänka. Förutom att ämnet blir tydligare genom att fler perspektiv presenteras innebär samarbetet också en lättnad i arbetsbörda för dig, då en och samma uppgift kan examineras i flera ämnen.

Vi på Slottegymnasiet ger dig möjlighet att fördjupa dig inom dina egna intresseområden. Våra profiler täcker ett brett spann av det samhällsvetenskapliga utbildningsområdet. Vi erbjuder dig: Omvärlden och kultur; humanistisk; Informationsteknologi; Journalistik och media samt Beteendevetenskap. Väljer du samhällsprogrammet blir du garanterat nöjd. Samtidigt som du möter nya spännande utmaningar, finns alltid vi lärare där för att ge stöd och handledning.

Du får förutom viktiga kunskaper och förståelse om samhälle, kultur och omvärld också färdigheter i språk, modern teknik och framför allt kommer du att utveckla ditt sätt att tänka, lära dig nya kunskaper och att uttrycka dina åsikter.

Vill du ha möjlighet att få ett spännande och utmanande framtidsyrke? Vill du vinna insikter i att kunna påverka och förändra den värld vi lever i? Vill du ha varierande undervisning som utvecklar och stimulerar just Dina intressen och egenskaper? Allt detta och mycket mer erbjuder vi dig på Samhällsprogrammet. Välkommen!

Vidare studier

På samhällsprogrammet får du en bred utbildning med kompetens och kunskaper inom framför allt samhällsvetenskapliga och humanistiska ämnen. Utbildningen som är högskoleförberedande, ger dig goda förutsättningar för såväl fortsatta studier som arbete direkt efter studenten.

Arbetsmarknad

Efter gymnasiet är det vanligt att elever väljer att arbeta något eller några år innan man fortsätter att studera på högskola eller universitet. Då ses samhällsprogrammet som en merit och som en bra ingång att få ett arbete direkt efter avslutade gymnasiestudier.

Exempel på yrken som Du kan studera till efter samhällsprogrammet är socionom, designer, journalist, psykolog, polis, statsvetare, lärare, förskolelärare, jurist, advokat, IT-chef, brandman och fotograf för att nämna några.