https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618408304/us/au7zldosfceiktvf6mmq.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618390309/us/bw7zejxq04r5bnttn51k.gif
Göteborgs universitet
Göteborgs universitet

Fakta

Kontakt

 • Kontakt

  Anna-Karin Ågren
  Tel: 031-786 1340
  E-post: smil@handels.gu.seSamhällsvetenskapligt miljövetarprogram, 180 hp

Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram vid Göteborgs universitet är unikt genom sin integration av samhälls- och miljövetenskap. Utbildningen ger en miljökompetens som spänner över flera vetenskapliga områden, en gedigen specialistkunskap och en förmåga att arbeta i nätverk och projektgrupper. Genom att läsa tillsammans med naturvetare får du en bred förståelse för miljöfrågorna samtidigt som du specialiserar dig i en av fem samhällsvetenskapliga profiler.

Programmet innehåller en bred miljövetenskaplig utbildning och en samhällsvetenskaplig specialisering.

Den miljövetenskapliga undervisningen inleds med tvärvetenskaplig baskurs i samhälle och miljö som senare kompletteras med miljövetenskapliga fortsättnings- och breddningskurser. Den samhällsvetenskapliga specialiseringen påbörjas med två terminer grund- och fortsättningskurser i en av de samhällsvetenskapliga profilerna:

 • företagsekonomi (uthålligt företagande)
 • statsvetenskap (miljöpolitik)
 • kulturgeografi (miljöplanering)
 • nationalekonomi (miljöekonomi)
 • humanekologi

I slutet av programmet återkommer dessa profiler med fördjupningskurser och ett examensarbete inom vald profil. Möjlighet att studera utomlands finns.

Undervisningen sker genom föreläsningar, seminarier, gruppövningar, laborationer, exkursioner samt egna arbeten och varje delkurs avslutas med examination. Examinationsformerna varierar mellan olika delkurser beroende på undervisningens upplägg. Litteratur på engelska förekommer på samtliga kurser inom programmet.

Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram ger dig kunskaper att arbeta som t ex utredare och planerare inom myndigheter och företag. Här kan du använda dig av din samhällsvetenskapliga profil samtidigt som du har miljökompetensen. Programmets olika profiler erbjuder dig därutöver mer specifika yrkeskarriärer.

Du som läst någon av inriktningarna miljöekonomi eller uthålligt företagande kan efter tre år välja att avsluta dina studier på programmet med en kandidatexamen eller fortsätta två år mot en master examen. Studenter som valt profilerna miljöplanering, miljöpolitik eller humanekologi kan söka till masterprogram utanför Handelshögskolan.