https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618408304/us/au7zldosfceiktvf6mmq.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618390309/us/bw7zejxq04r5bnttn51k.gif
Högskolan i Gävle
Högskolan i Gävle

Fakta

Kontakt

  • Kontakt

    Utbildningsledare
    Jakob Nobuoka
    Mail:
    jakob.nobuoka@hig.seHögskolan i Gävle

Högskolan i Gävle

Högskolan i Gävle har cirka 16 000 studenter och erbjuder ett 60-tal utbildningsprogram och påbyggnadsutbildningar. 700 kurser finns inom humaniora, samhälls- och naturvetenskap samt teknik. Läs mer

Samhällsplanerarprogrammet 180 hp

Delta i planering av ett framtida bostadsområde eller lägg upp strategierna för en förnyelse av stadens centrum.

Om detta låter spännande, är Samhällsplanerarprogrammet ditt självklara val! Här får du lära dig att göra översikts- och detaljplaner, gestalta och visualisera planerna i 2D och 3D och använda geografiska informationssystem (GIS) som analysverktyg. Du studerar också städernas utveckling - hur de kan förnyas och anpassas till vad vi behöver idag - och knyter an detta till aktuella praktiska fall.

Om utbildningen

Det treåriga Samhällsplanerarprogrammet ger dig kunskaper om hur vi gemensamt kan arbeta för att utveckla framtidens hållbara samhälle. Vi erbjuder utbildning och praktisk träning av mycket hög kvalitet inom fysisk planering och geografi. Programmet är ledande i Sverige inom geografisk informations teknologi och geovisualisering. En viktig utgångspunkt i vår utbildning är att våra studenter ska kunna få de kunskaper och färdigheter som efterfrågas på dagens arbetsmarknad. Vi har därför ett tätt samarbete med lokala, regionala och nationella aktörer inom samhällsbyggnadssektorn.

Programmet bygger på projektbaserad undervisning samt praktisk ”learning-by-doing” där du får pröva på olika arbetsprocesser. Du får de teoretiska kunskaperna som är nödvändiga för att kritiskt kunna analysera och granska ett aktuellt utgångsläge i förhållande till de önskade förändringarna. Föreläsningar, laborationer eller seminarier i mindre grupper är andra exempel på vanliga undervisningsformer. I utbildningen ingår även att träna skriftlig förmedling av ditt budskap samt att prata inför åhörare.

Utbildningen har samarbete med företag och myndigheter inom regionen. Detta möjliggör att inom utbildningen arbeta med aktuella planer, data, information och frågeställningar.

Planera för en framtid i Sverige eller utomlands

Efter utbildningen har du gott om möjliga karriärvägar. Samhällsplanerare efterfrågas av samhällsbyggnadskontor på kommuner, länsstyrelser, myndigheter så som Boverket och Trafikverket, samt konsultföretag inom samhällsbyggnadssektorn både i Sverige och internationellt.

"Jag har alltid varit intresserad av förändring och inte minst av att göra skillnad."
Johan, student

Vi erbjuder även möjlighet att välja till en praktikkurs inom samhällsplanering. Detta gör att du som student får komma ut på en arbetsplats och lära dig mer om din framtida yrkesroll. Detta är en mycket populär kurs som ofta leder till en anställning.

Vi har ett väl etablerat utbytesprogram med Thompson Rivers University i Kanada och med Southern Illinois University i USA om du vill läsa utomlands under din utbildning. Vill du fördjupa dina kunskaper ytterligare kan du studera vidare på masternivå inom samhällsplanering, GIS eller geografi i Sverige och i övriga Europa.