https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1613482465/us/fu9jvhvwkcvei1gdtdo1.jpg
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1609412341/us/waztxtibxbtgek3gqmk7.jpg
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1609412432/us/lmgrcadk0ej6lmn9xexj.jpg
Stockholms universitet

Fakta

Kontakt

 • Ort

  Stockholm

 • Längd

  3 år

 • Lärosäte

  Stockholms universitet

 • Sista ansökningsdatum

  20 April 2018

 • Startdatum

  HT

 • Utbildningstyp

  Universitet & Högskola

 • Områdesbehörighet/behörighet

  Områdesbehörighet 4

 • Examen

 • Kategorier:

  SamhällsvetenskapKulturgeografiska institutionen Stockholms universitet

Samhällsplanerarprogrammet, 180 hp

Samhällsplanerarprogrammet är ett treårigt utbildning för dig som vill studera planering ur ett tvärvetenskapligt – huvudsakligen samhällsvetenskapligt-humanistiskt – perspektiv. Programmet leder till kandidatexamen inom samhällsplanering.

Samhällsplanering handlar om att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling och innebär problemlösning, samordning, vägval och initiativ för förändring. Miljöpåverkan, åldrande befolkning, nationell och internationell migration, regional obalans, segregering och bostadsbrist är några av utmaningarna för morgondagens planerare. Planeraren identifierar och analyserar planeringsproblem, bedömer konsekvenser av beslut, föreslår lösningar, initierar och genomför projekt.

Innehåll och omfattning

Samhällsplanerarprogrammet ger en både bred och djup kunskap om planering och planeringens förutsättningar. Utbildningen, som är tvärvetenskaplig, har ett samhällsvetenskapligt-humanistiskt perspektiv, vilket betyder att sociala, ekonomiska och fysiska aspekter integreras.

Undervisningen är projektinriktad och lägger stor vikt vid att genomföra grupparbeten, rapporter och göra analyser. I samband med fältkurser och exkursioner studeras planering på plats.

Termin 1 och 2 läser du Samhällsplanering I och II. Termin 3 studerar du nationalekonomi eller statistik, och termin 4 och 5 kulturgeografi, nationalekonomi, statistik, arkeologi, ekonomisk historia, etnologi, geovetenskap, miljövård, sociologi och/eller statsvetenskap. Termin 6 läser du Samhällsplanering III där ett examensarbete på 15 hp ingår.

 • Termin 1: Samhällsplanering I, 30 hp
 • Termin 2: Samhällsplanering II, 30 hp
 • Termin 3: Nationalekonomi eller statistik, 30 hp
 • Termin 4–5: Valbara kurser, totalt 60 hp
 • Termin 6: Samhällsplanering III, 30 hp

Syfte och kunskapsmål

Efter programmet har du bland annat:

 • kunskap och förståelse inom samhällsplanering och om tillämpliga metoder inom samhällsplanering,
 • förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
 • förmåga att identifiera, formulera och lösa problem,
 • förmåga att redogöra för och diskutera information, problem och lösningar, och
 • förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla din kompetens.

Examen och arbetsmarknad

Samhällsplanerarprogrammet leder till kandidatexamen och ger möjlighet att söka vidare till ett tvåårigt masterprogram i samhällsplanering, eller andra masterutbildningar.

Arbetsmarknaden är god och tjänster finns såväl inom den offentliga sektorn (exempelvis kommuner, landsting, länsstyrelser, statliga verk och departement) som i privata företag samt lobby- och intresseorganisationer. Arbetsuppgifter för samhällsplanerare finns på alla samhällsnivåer.