https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337903/us/gm165wgbnxbythmo0pti.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1656403024/us/swdv6tlqh8dxytl4ckss.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1581326749/us/jvh2u1elbiwqnfgxm3nr.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337995/us/lgpud1qz0mpms34gxxrn.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1656403262/us/oiinbopmwvakb3xdwfz6.gif
Luleå tekniska universitet
Luleå tekniska universitet

Fakta

Kontakt

 • Ort

  Luleå

 • Längd

  120hp

 • Lärosäte

  Luleå tekniska universitet

 • Sista ansökningsdatum

  18 april

 • Startdatum

  HT

 • Utbildningstyp

  Universitet & Högskola

 • Områdesbehörighet/behörighet

  Områdesbehörighet 7Områdesbehörighet A7

 • Examen

  Högskoleexamen med inriktning mot samhällsbyggnad

 • Kategorier:

  Bygg, anläggning & fastighet

 • Kontakt

  Charlotta Johansson
  Telefon: 0920-491867
  E-post: Charlotta.M.Johansson@ltu.se

  Kerstin Pousette
  Telefon: 0920-491909
  E-post: Kerstin.Pousette@ltu.seSamhällsbyggnad

En utbildning för dig som vill arbeta som konsult, utredare eller tekniker inom infrastruktur, miljö och samhällsplanering. Programmet riktar sig mot en yrkesverksamhet inom framförallt konsultbranschen och offentliga myndigheter.

Utbildningen planeras och genomförs i samarbete med näringslivet. Det ger möjligheter både att tidigt få insikter i det framtida yrket och tillfälle till kontakter med möjliga arbetsgivare. Målet är att du redan första terminen skall få kontakter med företag och/eller myndighet och kunna planera kursvalen tillsammans så att det underlättar för en framtida anställning.

Utbildningens innehåll

Första terminen läser du grundläggande ämnen som till exempel datorverktyg, matematik och kommunikation. Därefter väljer du fackämnen inom det valda kompetensområdet som vägar, järnvägar, vatten- och avloppsteknik, stadens omgivningseffekter, kemi eller planering.

Då många av kurserna är valbara har du möjlighet att spetsa din kompetensprofil mot ditt intresse och dina arbetspreferenser. Under andra året genomför du den verksamhetsförlagda utbildningen ute på arbetsplatsen och avslutar med ett mindre examensprojekt. Projektarbeten ingår som en naturlig del i många kurser.

Kursgrupper

Det finns tre kursgrupper vilket ger stora möjligheter att välja kurser för att skräddarsy den utbildning just du vill ha.

Teknisk miljövård med kurser inom ekologi, avfallsteknik, vatten och avloppsteknik med mera.

Samhällsplanering med kurser inom planering, miljökonsekvensbeskrivning, väg och järnvägsprojektering med mera. Infrastruktur med kurser inom väg och järnvägsbyggnad, vatten och avloppsteknik, byggteknik med mera.

Var kan jag jobba?

Konsultföretag, arkitektbyråer, myndigheter, kommuner och länsstyrelser är tänkbara framtida arbetsgivare.