https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1610095695/us/gdymf3yyctxppatenfrz.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1610095586/us/suz55rrazzlpg8y02dwc.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1610095445/us/mgxc7pqr2o6zqgcwalij.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1606474228/us/rwgcirkqfbiksnnwouef.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1609412341/us/waztxtibxbtgek3gqmk7.jpg
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1608119246/us/oci1shzjkag6gx42t1xb.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1610095335/us/igemfsbg4fm09ifnvfnn.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1610095221/us/tyodxznantzil5jjobjf.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1610095096/us/hs20wb7zlspwprpiwvun.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1609412432/us/lmgrcadk0ej6lmn9xexj.jpg
Linköpings universitet

Fakta

Kontakt

 • Ort

  Linköping

 • Längd

  3 år

 • Lärosäte

  Linköpings universitet

 • Sista ansökningsdatum

  15 April 2018

 • Startdatum

  HT 2018

 • Utbildningstyp

  Universitet & Högskola

 • Områdesbehörighet/behörighet

  Områdesbehörighet 1

 • Examen

 • Kategorier:

  Kultur
  Tvärvetenskap

 • Kontakt

  Studievägledare, Anna Maria Blomgren 
  E-post: anna.maria.blomgren@liu.se

  Telefon: 011-36 36 03Samhälls- och kulturanalys, 180 hp

På Samhälls- och kulturanalys står det moderna samhället och hur det förändras i fokus. Du får kunskaper om människors livsvillkor och om politiska, sociala och etniska identiteter och konflikter.

I kurser och projektarbeten kan du fördjupa dig i frågor om demokrati, välfärd, urbanisering, globalisering, migration samt politiska och sociala rörelser, historiskt och i samtiden. Utbildningen ger dig verktyg för kritiska analyser av samhällsfrågor, utredningar, projektledning i förändringsarbete i välfärdssektorn och omvärldsanalys.

Att se samtiden från olika håll

Varje kurs i programmet tar upp ett visst tema utifrån flera vetenskapliga teorier och synvinklar. Sociala, historiska och kulturella förhållanden behandlas från flera perspektiv, exempelvis genus, klass, ålder och etnicitet. Under utbildningen bekantar du dig även med en rad olika vetenskapliga metoder. Du kommer kunna utföra fältarbeten, intervjuer, enkätundersökningar, text- och dokumentanalyser samt förstå och använda statistik. En viktig del i utbildningen är att presentera genomförda undersökningar, uppsatser och delstudier både muntligt och skriftligt. Arbetsformerna växlar mellan gruppuppgifter och individuella projekt.

En tydlig profil ger styrka

Utbildningen ger möjlighet till fördjupning och specialisering – såväl inom kurserna som i de självständiga skriftliga arbetena. Du kan profilera och därmed stärka din konkurrenskraft genom att koppla dina specialkunskaper till olika problemområden, verksamheter, företag och organisationer. Under sista året har du dessutom möjlighet att studera en termin utomlands eller göra praktik.