https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337903/us/gm165wgbnxbythmo0pti.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1656403024/us/swdv6tlqh8dxytl4ckss.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1581326749/us/jvh2u1elbiwqnfgxm3nr.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337995/us/lgpud1qz0mpms34gxxrn.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1656403262/us/oiinbopmwvakb3xdwfz6.gif
Karolinska Institutet
Karolinska Institutet

Fakta

Kontakt

 • Ort

  Stockholm

 • Längd

  180 hp

 • Lärosäte

  Karolinska Institutet

 • Sista ansökningsdatum

  15 april 2019

 • Startdatum

  HT19

 • Utbildningstyp

  Universitet & Högskola

 • Områdesbehörighet/behörighet

  Områdesbehörighet 16Områdesbehörighet A14

 • Examen

  Röntgensjuksköterskeexamen och Medicine kandidatexamen

 • Kategorier:

  Vård & Omsorg

 • Kontakt Utbildningsadministratör
  Jessica Ekberg
  Tel: 08-52483770
  Mail: jessica.ekberg@ki.se


Röntgensjuksköterskeprogrammet

Radiologin har en central roll inom sjukvården och den avancerade tekniken ger svar som ligger till grund för många viktiga beslut för fortsatt vård och behandling. Röntgensjuksköterskan arbetar i en högteknologisk miljö där utvecklingen går allt snabbare med nya avancerade undersökningsmetoder.

Röntgensjuksköterskans uppgift är att framställa bildmaterial som underlag för patientens diagnos. Undersökningar och behandlingar med tekniskt avancerad apparatur kombineras med omvårdnad av patienten. 

Beskrivning

Som röntgensjuksköterska arbetar du inom verksamheter där patienter diagnostiseras och behandlas. Huvudämnet radiografi har en tydlig klinisk orientering med syfte att ge kunskap om hur olika bildgivande metoder (till exempel konventionella röntgenundersökningar, datortomografi, magnetkamera, angiografi/intervention) bäst används för att ställa diagnos, utföra och följa upp behandlingar. Studierna ger fördjupad kunskap om strålning, apparaterna som behövs och tekniken som ligger bakom. Du lär dig att utvärdera dina egna undersökningar och säkerställa att resultaten håller tillräckligt hög kvalitet.
 
Varje termin har du verksamhetsförlagd utbildning, VFU, på en radiologisk avdelning där du tränar på att utföra undersökningar. Det finns möjlighet till VFU inom Norden och Europa. Föreläsningar, seminarier och laborationer är återkommande moment under dina studier. Den verksamhetsförlagda utbildningen kan vara förlagd till kvällar och helger.

"Det bästa jag har gjort i mitt liv är att ta examen som röntgensjuksköterska!"
Laima Vaiciunaite, tidigare student

Efter studierna

Röntgensjuksköterskeprogrammet ger både en akademisk kandidatexamen inom radiografi och en yrkesexamen som röntgensjuksköterska. Som färdig röntgensjuksköterska kan du arbeta på röntgenkliniker inom landstinget eller hos privata vårdgivare där du kan komma att specialisera dig inom trauma på akutsjukhus eller utredningar på mindre avdelningar. Röntgensjuksköterskans verksamhetsområden omfattar undersökningar och behandlingar av människan i livets olika skeden; det ofödda barnet, barn, ungdomar, vuxna och äldre samt i samband med rättsmedicinska undersökningar. Goda möjligheter till fortsatta studier finns på magister- och  därefter forskarnivå.