https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337903/us/gm165wgbnxbythmo0pti.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1656403024/us/swdv6tlqh8dxytl4ckss.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1581326749/us/jvh2u1elbiwqnfgxm3nr.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337995/us/lgpud1qz0mpms34gxxrn.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1656403262/us/oiinbopmwvakb3xdwfz6.gif
Luleå tekniska universitet
Luleå tekniska universitet

Fakta

Kontakt

 • Ort

  Luleå

 • Längd

  3 år

 • Lärosäte

  Luleå tekniska universitet

 • Sista ansökningsdatum

  16 okt

 • Startdatum

  VT

 • Utbildningstyp

  Universitet & Högskola

 • Områdesbehörighet/behörighet

  Områdesbehörighet 16Områdesbehörighet A14

 • Examen

  Röntgensjuksköterskeexamen

 • Kategorier:

  Vård & Omsorg

 • Kontakt

  Johan Kruse
  johan.kruse@ltu.seRöntgensjuksköterska

Distansutbildningen till röntgensjuksköterska passar dig som vill kombinera teknik, vård och mänskliga möten. Utbildningen ger ett varierande och stimulerande arbete med människor. I ditt arbete är det viktigt att skapa trygghet och ge omvårdnad i en allt mer teknisk värld.

Omvårdnadsarbetet står i centrum och består av många personliga korta möten. I arbetet som röntgensjuksköterska är du expert på röntgenbilder och beslutar tillsammans med röntgenläkare hur de ska framställas. Du planerar och genomför undersökningar utifrån patientens tillstånd och olika förhållanden. Arbetet med att ställa diagnos med olika undersökningsmetoder och den snabba tekniska utvecklingen stimulerar dig att hela tiden uppdatera dina kunskaper. Teamarbetet kring patienter på röntgenavdelningen gör att din förmåga att samarbeta är viktig.

Utbildningens innehåll

Under utbildningen och arbetet som röntgensjuksköterska behöver du ta eget ansvar, visa självständighet och kreativitet. Du läser framför allt ämnen som radiografi, omvårdnad, anatomi, och sjukdomslära parallellt med att du studerar olika tekniska metoder. De teoretiska kunskaperna och färdigheterna tränas i verkliga situationer, både genom praktiska övningar på universitetet och vid verksamhetsförlagd utbildning (VFU), under praktikperioder framför allt på olika röntgenavdelningar. Orten för den VFU under utbildningen kan variera, vilket gör att du behöver vara flexibel och vara beredd att göra den delen av utbildningen på annan ort än din hemort.

När du uppfyller examenskraven i alla kurser som ingår i utbildningen kan du ta ut en röntgensjuksköterskeexamen och söka legitimation som röntgensjuksköterska från Socialstyrelsen. Dessutom tar du efter studierna ut en kandidatexamen i radiografi. Efter grundutbildningen finns möjlighet till olika vidareutbildningar inom de områden som du upplever extra intressanta.

Distansstudier

Utbildningen ges som flexibel utbildning på distans, med föreläsningar (inspelade eller live), seminarier och examinationer via datoriserade system. För respektive kurs finns nätbaserade arkiv som används för att göra undervisningsmaterialet tillgängligt. Där ligger också länkar till videoinspelade föreläsningar. Du måste ha tillgång till internet och dator med headset för att kunna genomföra utbildningen. Upplägget förenklar för dig som har familj och gör det möjligt för dig att under vissa perioder självständigt planera dina studier. Vi har dessutom obligatoriska träffar på universitetet i Luleå vid 3-4 tillfällen per termin, där varje träff omfattar 3-5 dagar beroende på kursens innehåll. Dessa träffar kan bestå av föreläsningar, praktiska övningar, laborationer och examinationer. Studierna bedrivs på heltid och genomförs med både individuella uppgifter och i studiegrupper. Vissa kurser kan komma att ges på engelska.

Var kan jag jobba?

De vanligaste arbetsgivarna är landsting i hela Sverige. Det finns ett stort behov av röntgensjuksköterskor och vilket ökar på många håll under de närmaste åren på grund av stora pensionsavgångar. Röntgensjuksköterskor efterfrågas också inom privat sektor och arbete utomlands är möjlig, med varierande kompletterande utbildning, beroende på vilket land som gäller.