https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337903/us/gm165wgbnxbythmo0pti.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1581326749/us/jvh2u1elbiwqnfgxm3nr.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337995/us/lgpud1qz0mpms34gxxrn.png
Lindeskolan LS 2
Lindeskolan LS 2

Fakta

Kontakt

  • Kontaktlindeskolan@lindesberg.se
    0581-81310


Restaurang- och livsmedelsprogrammet - Kök och servering

Restaurang- och livsmedelsprogrammet passar dig som tycker om att laga och servera mat, möta människor, ta ansvar och samarbeta. Det är en serviceinriktad utbildning där du måste träna dig i att ha tålamod och bemöta andra människor på ett trevligt och korrekt sätt. Det är också mycket viktigt att du lär dig att arbeta hygieniskt, kan visa upp ett välvårdat yttre och använda ett vårdat språk.

En stor del av karaktärskurserna är förlagda till Lindeskolans utbildningsrestaurang Kulinaren. Redan i åk 1 läser du förutom gymnasiegemensamma ämnen många av de kurser som finns inom de programgemensamma ämnena. Den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen, APL, är mycket viktig för att knyta ihop teori och praktik.

Inriktning Restaurang- och livsmedelsprogrammet på Lindeskolan erbjuder dig två inriktningar:

  • Kök och servering
  • Färskvaror, delikatess och catering

I åk 2 läser du kurserna matlagningskunskap, mat och dryck i kombination samt serveringskunskap. I åk 3 utvecklas och fördjupas dina kunskaper om måltiden som helhet inom matlagning, servering, service, kommunikation och entreprenörskap.