https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337903/us/gm165wgbnxbythmo0pti.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1581326749/us/jvh2u1elbiwqnfgxm3nr.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337995/us/lgpud1qz0mpms34gxxrn.png
Uppsala universitet
Uppsala universitet

Fakta

Kontakt

 • Ort

  Uppsala

 • Längd

  3 år

 • Lärosäte

  Uppsala universitet

 • Sista ansökningsdatum

  18 april

 • Startdatum

  HT

 • Utbildningstyp

  Universitet & Högskola

 • Områdesbehörighet/behörighet

  Områdesbehörighet A11Områdesbehörighet 11

 • Examen

  Receptarieexamen, yrkesexamen

 • Kategorier:

  Medicin & Farmaci

 • KontaktFarmaceutiska studievägledningen
  farmstudievagledning@uadm.uu.se
  Telefon: 018-471 44 36,  471 50 76


Uppsala universitet

Uppsala universitet

Kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning och utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Rankas som ett av de 100 bästa universiteten i världen.Läs mer

Receptarieprogrammet

Som receptarie jobbar du med informationsverksamhet och råd­givning kring läkemedel och deras användning. Du har kunskap inom kemi, biovetenskap, farmaci och förstår hur läkemedel påverkar ­människokroppen. Det är du som förklarar för patienten varför vissa läkemedel ger bättre effekt. Receptarieprogrammet vid Uppsala universitet ger dig även insikt i etiska aspekter och olika samhällsfrågor, som till exempel den ökade användningen av antibiotika.

OM PROGRAMMET

Receptarieprogrammet är en teoretisk, treårig utbildning på 180 högskolepoäng (hp). Under nästan fyra terminer läser du farmaci och farmaceutisk biovetenskap. Läkemedels­användning är i fokus under hela Recep­tarie­­programmet.

Farmaci
Farmaci är läran om läkemedlens beredning, egenskaper och användning och är ett av huvudområdena för farmaceuter (det vill säga för receptarier och apotekare). Galenisk och fysikalisk farmaci (som läses termin fyra) är en kurs med huvud­området farmaci.

Farmaceutisk biovetenskap
Inom farmaceutisk biovetenskap studerar du läkemedels verkningsmekanismer, effekter och toxiska effekter. En kurs med huvudområdet farmaceutisk bio­vetenskap är Farmakologi (som läses termin två).

Farmaceutisk kemi
I huvudområdet farmaceutisk kemi lär du dig grunderna för uppfinning av nya läkemedel samt den kemiska bakgrunden till varför ett läkemedel påverkar dig på ett visst sätt, vad som händer i kroppen. En kurs med huvudområdet farmaceutisk kemi är Allmän kemi med läke­medels­­inriktning (som läses under första terminen).

OM UNDERVISNINGEN

Du har schemabundna studier. Kursen Läkemedelsutveckling och användning använder problembaserat lärande (PBL), som huvudsaklig undervisningsform. PBL innebär att du och dina studiekamrater tillsammans löser problem. Till er hjälp har ni litteratur, föreläsningar, andra mediekällor samt en handledare. Även efterföljande kurser kan ges helt eller med inslag av problembaserat lärande.

En stor del av litteraturen är engelsk­språkig.

All undervisning sker på BMC, Bio­medicinskt centrum, i Uppsala. På campus BMC pågår både utbildning och forskning inom biologi, farmaci, kemi och medicin. Du studerar i närheten av framstående forskare, som även är dina lärare. De ger dig möjligheten att skaffa dig den senaste kunskapen inom området.