https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337903/us/gm165wgbnxbythmo0pti.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1581326749/us/jvh2u1elbiwqnfgxm3nr.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337995/us/lgpud1qz0mpms34gxxrn.png
Högskolan i Gävle
Högskolan i Gävle

Fakta

Kontakt

 • Ort

  Gävle

 • Längd

  180 hp

 • Lärosäte

  Högskolan i Gävle

 • Sista ansökningsdatum

  Se utbildarens hemsida

 • Startdatum

  HT20

 • Utbildningstyp

  Universitet & Högskola

 • Områdesbehörighet/behörighet

  Grundläggande behörighetSärskild behörighet

 • Examen

  Kandidatexamen i Rättsvetenskap

 • Kategorier:

  Juridik
  Juridik

 • Kontakt

  Utbildningsledare
  Börje Leidhammar
  Mail: borje.leidhammar@hig.seHögskolan i Gävle

Högskolan i Gävle

Högskolan i Gävle har cirka 16 000 studenter och erbjuder ett 60-tal utbildningsprogram och påbyggnadsutbildningar. 700 kurser finns inom humaniora, samhälls- och naturvetenskap samt teknik. Läs mer

Rättsvetenskapligt program med inriktning mot skatterätt och fastighetsrätt 180 hpVem är skyldig att betala skatt i Sverige och vilka intäkter är egentligen skattepliktiga? Vilka rättigheter och skyldigheter har du som hyresgäst eller hyresvärd? Kandidatprogrammet i rättsvetenskap ger dig kunskapen att reda ut begreppen.

Sverigeunik utbildning i rättsvetenskap

Utbildningen i rättsvetenskap är unik med sin inriktning på skatterätt och fastighetsrätt. Den saknas på övriga högskolor och universitet i Sverige.

Skatterätt berör oss alla

Du kanske inte känner till det men faktum är att du dagligen kommer i kontakt med rättsvetenskap både som privatperson och i arbetet. Skatterätt är något som berör oss alla och är ett fundament för ett hållbart och klimatsmart samhälle. Skatterätt behövs för att till exempel bedöma vem som är skattskyldig i Sverige, vilka intäkter som är skattepliktiga och vilka kostnader som är avdragsgilla.

Rättigheter och skyldigheter

Fastighetsrätten berörs vi av i samband med till exempel hyresförhållanden, förvärv eller upplåtelser av bostadsrätter och fastigheter. Vilka rättigheter och skyldigheter har vi som hyresgäster och hyresvärdar, bostadsrättsinnehavare och fastighetsägare och hur ska hänsyn tas till hållbarhet och klimat vid förvaltning av kommersiella fastigheter?

Unik inriktning för viktiga frågor

Utbildningen i Rättsvetenskap vid Högskolan är unik med sin inriktning på skatterätt och fastighetsrätt. Den saknas på övriga högskolor och universitet i Sverige. Skatterätten är ständigt föremål för förändringar och kombinationen med fastighetsrätten aktualiserar många viktiga frågor inom till exempel miljörätten och den indirekta beskattningen.

Efter utbildningen

Med en kandidatexamen i rättsvetenskap kan du arbeta med juridiska ärenden som har anknytning till skatterätt och fastighetsrätt. Arbetsplatser kan till exempel vara revisionsbyråer, Skatteverket, bostadsbolag, hyresgästföreningar, Lantmäteriet, kommuner eller regionförvaltning.

Ljus arbetsmarknad

Arbetsmarknaden ser mycket ljus ut för personer med utbildning i rättsvetenskap, inte minst på grund av det omfattande generationsskifte som väntar både i näringslivet och i den offentliga verksamheten de närmaste åren. Utbildningen är dessutom ny vid Högskolan i Gävle och högskolan har redan inlett ett samarbete med olika arbetsgivare om framtida praktikplaceringar inom regionen.