https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337903/us/gm165wgbnxbythmo0pti.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1581326749/us/jvh2u1elbiwqnfgxm3nr.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337995/us/lgpud1qz0mpms34gxxrn.png
Luleå tekniska universitet
Luleå tekniska universitet

Fakta

Kontakt

 • Ort

  Luleå

 • Längd

  3 år

 • Lärosäte

  Luleå tekniska universitet

 • Sista ansökningsdatum

  18 april

 • Startdatum

  HT

 • Utbildningstyp

  Universitet & Högskola

 • Områdesbehörighet/behörighet

  Områdesbehörighet 1Områdesbehörighet A1

 • Examen

  Filosofie Kandidatexamen - Huvudområde; Rättsvetenskap

 • Kategorier:

  Juridik
  Juridik

 • Kontakt

  Pär Sunden
  Telefon: 0920-492347
  E-post: Par.Sunden@ltu.seRättsvetenskap, kandidat

Rättsvetenskap beskrivs som läran om rättsreglerna och deras tillämpning. Rättsreglerna har två funktioner. Den ena är att lösa konflikter i enskilda fall, den andra är att styra samhällsutvecklingen i önskad riktning, till exempel motverka brott eller främja en hållbar utveckling av naturresurser.

Som rättsvetare blir du lämpad att genomföra olika typer av utredningar, föredra eller bereda ärenden inför beslutsfattande, medverka i utbildningsinsatser och utforma remissvar. Du kan också leda projekt, arbeta med personaladministration, medverka i förhandlingar och sluta avtal samt inneha olika typer av beslutsfunktioner.

Utbildningens innehåll

De två första terminerna ägnas helt åt rättsvetenskapliga kurser. Programmet inleds med juridiska studier som behandlar det civilrättsliga området och den offentliga rätten.

Under det andra året varvas rättsvetenskapliga kurser med tillval inom exempelvis psykologi, sociologi, statsvetenskap eller ekonomi. Det ger dig möjlighet att skapa en egen profil på din utbildning. Under tredje studieåret läser du kurser vars mål är att fördjupa dina kunskaper i juridisk eller så kallad rättsdogmatisk metod.

Utbildningen leder till en filosofie kandidatexamen inom huvudområde rättsvetenskap. Den som avlagt kandidatexamen är behörig för studier på avancerad nivå.

Var kan jag jobba?

Rättsvetare arbetar inom både den privata och den offentliga arbetsmarknaden. Till exempel banker, försäkringsbolag samt statliga och kommunala myndigheter. EU och Europa är en spännande arbetsmarknad för den språkkunnige.