https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618810686/us/modnseijtb0godejqnhq.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618408304/us/au7zldosfceiktvf6mmq.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1613482465/us/fu9jvhvwkcvei1gdtdo1.jpg
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618390309/us/bw7zejxq04r5bnttn51k.gif
Örebro Universitet

Fakta

Kontakt

 • Ort

  Örebro

 • Längd

  3 år

 • Lärosäte

  Örebro Universitet

 • Sista ansökningsdatum

  18 april

 • Startdatum

  HT

 • Utbildningstyp

  Universitet & Högskola

 • Områdesbehörighet/behörighet

  Ingen information för tillfället

 • Examen

  Filosofie kandidatexamen

 • Kategorier:

  Friskvård & Hälsa

 • Kontaktstudievagledning.ha@oru.se
  019-30 30 00
Programmet Management in Sport and Recreation

Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta i en ledande funktion med idrottsrelaterade frågor. Under utbildningen får du lära dig att planera, leda och utveckla en idrottsverksamhet, ideell som kommersiell.

Om programmet

Idag finns en bristande kompetens inom viktiga områden som berör organisationsutveckling och ledarskap inom idrotts- och fritidssektorn. Programmet förbereder den studerande för att kunna planera, leda och utveckla en verksamhet inom företag, myndigheter och organisationer av olika slag, där idrott i vid bemärkelse ligger till grund för verksamheten.

Programmet kombinerar idrott, företagsekonomi, medie- och kommunikationsvetenskap samt rättsvetenskap. Programmet är ett fritt program vilket innebär att du som student själv bestämmer vad som ska ingå i din examen. Det ger dig stora möjligheter att välja en utbildning som motsvarar dina tankar och idéer om din framtida yrkeskarriär. Du rekommenderas att inom ramen för programmet läsa 90 hp i ett av huvudområdena samt minst 30 hp i något av de övriga. De återstående kurserna upp till 180 hp väljs ur universitetets samlade kursutbud.

Som manager inom området Sport and Recreation kan du arbeta inom en mängd områden beroende på inriktningen på dina studier. Programmet kombinerar företagsekonomi, idrott, medie- och kommunikationsvetenskap och förbereder för att kunna planera, bedriva, leda och utveckla en verksamhet inom företag, myndigheter och organisationer av olika slag, där idrott i vid bemärkelse ligger till grund för verksamheten.

Programmet ger kunskaper som passar yrkesverksamheter inom idrottsrörelsen eller inom andra områden som exempelvis äventyrs- och gym/motionsområdet eller inom någon konstnärlig verksamhet som till exempel dans. Du kan även ha ett intresse av att sälja eller marknadsföra konfektion och utrustning som riktar sig till motions- och rekreationsområdet. Dessutom ska utbildningen förbereda för arbete såväl nationellt som internationellt.

Programmet är ett fritt program vilket innebär att du kan läsa något av följande huvudområden: företagsekonomi, idrott, medie- och kommunikationsvetenskap motsvarande kandidatnivå och dessutom komplettera med studier inom rättsvetenskap motsvarande grundläggande nivå. Du rekommenderas att inom ramen för programmet läsa 90 högskolepoäng i ett av huvudområdena samt minst 30 högskolepoäng (idrott 60 högskolepoäng) i något av de övriga. De återstående kurserna upp till 180 högskolepoäng väljs ur universitetets samlade kursutbud.

Följer du den rekommenderade studiegången får du under det första året grundläggande kunskaper i idrottsområdet, dess historia och dess mångvetenskapliga karaktär och därefter ges fortsättningskurser med inriktning mot sport management med fokus på ledarskap, grupputveckling och idrottens organisation. Under det andra året har du möjlighet att välja något av de andra huvudområdena (företagsekonomi samt medie- och kommunikationsvetenskap). Dessa kurser kommer att ge dig en bra grund för fortsatta studier inom respektive områden. Därefter väljer du som student vilket huvudområde du vill fördjupa dig i.

Programmet har också goda relationer med olika företrädare inom idrottsrörelsen vilket ger dig goda möjligheter att få insyn i och till exempel genomföra uppsatsarbeten kopplade till dessa verksamheter. Efter utbildningen har du möjligheter att få arbete inom offentlig förvaltning, ideell sektor eller i näringslivet.

Karriär

Efter utbildningen har du möjligheter att få arbete inom offentlig förvaltning, ideell sektor eller i näringslivet. Några tänkbara arenor är idrottsrörelsen, den nya äventyrs- och upplevelsesektorn eller företag inom konfektion och utrustning som riktar sig till motion, rekreation eller tävling.