https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337903/us/gm165wgbnxbythmo0pti.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1581326749/us/jvh2u1elbiwqnfgxm3nr.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337995/us/lgpud1qz0mpms34gxxrn.png
KYH
KYH

Fakta

Kontakt

 • Kontakt

  Växelnummer: 08-410 821 20
  Mail: antagningen@kyh.seKYH Yrkeshögskola

KYH Yrkeshögskola

KYH bedriver eftergymnasiala Yrkeshögskoleutbildningar (YH-utbildningar), godkända och kvalitetssäkrade av Myndigheten för yrkeshögskolan.Läs mer

Produktionsledare – Anläggning

Led framtidens anläggningsprojekt i en utvecklande och högt efterfrågad yrkesroll.

 • Ökad efterfrågan på anläggningskompetens
  Anläggningsinvesteringarna ökar, framförallt inom vägar och spårtrafik, vilket gör att kompetensen är väldigt eftertraktad på arbetsmarknaden.
 • Praktisk yrkesroll
  Produktionsledare är en praktisk yrkesroll, där du befinner dig ute på anläggningsprojekt och säkerställer att arbetet fungerar enligt plan.
 • Hållbar produktionsledning och logistik
  Utbildningen innehåller kurser i hållbar produktionsledning, logistik och anläggningsmetodik, som är en stor del av arbetsuppgifterna i yrket.

Om utbildningen

Anläggning är ett vitt begrepp som innefattar allt från husgrunder och parker till vägar, broar och järnväg. Som produktionsledare har du en ansvarfull och omväxlande roll i det dagliga driftarbetet. Du biträder platschefen på anläggningsprojekt och ansvarar för att sysselsätta projektet, planera, instruera och följa upp arbetet ute i produktionen.

Under utbildningen får du lära dig om produktionsledarens roll, dess funktion i organisationen och på byggplatsen och hur samarbetet med övriga aktörer, entreprenörer och arbetslag fungerar. Du rustas med gedigna kunskaper inom byggkonstruktion, teknik, anläggning och lär dig om byggprocessens olika delar. Utbildningen och yrket passar dig som vill ha en instegsroll i branschen och söker en operativ och arbetsledande position. Som produktionsledare befinner du dig ute på anläggningsprojekten och är den som säkerställer att arbetet fungerar enligt plan.

Det är en stor brist på produktionsledare inom anläggning och behovet fortsätter att växa då det planlagts för många stora infrastrukturella satsningar runt om i Sverige de kommande åren. Utbildning är skapad tillsammans med Sveriges Byggindustrier och de största aktörerna inom svensk anläggning, bland andra JM Entreprenad, ÅF, Frentab, NCC och Hifab.

Det här lär du dig

 • Hållbar produktionsledning och logistik
  Under utbildningen lär du dig om hållbar produktionsledning och hur man genom kommunikation, medarbetarskap och arbetsledning skapar engagemang och driv i sitt arbetslag. Du får även fördjupade kunskaper i logistiksamordning och lär dig om organisationstyper och yrkesroller inom anläggningsentreprenad.
 • Bygg- och anläggningstekniker
  Du lär dig om olika bygg- och anläggningstekniker. En stor del av utbildningen innefattar även kalkylering och du lär dig att tyda ritningar och projekteringar samt föreskrifter och regelverk.
 • Byggprocessen
  Du får studera bygg- och anläggningsprocessens olika skeden såsom förstudie, projektering, produktion och förvaltning. Efter utbildningen ska du kunna redogöra för organisation, lagstiftning och övriga regelverk vid anläggningsprojekt och hur projekteringen går till, samt vilka dokument som innefattas i en anläggningshandling.

Studera Anywhere

Utbildningen är en del av vårt Anywhere-koncept och går på flera utbildningsorter samtidigt via videokonferens. Du kan alltså både studera och hitta jobb utan att behöva flytta. Utbildningslokalerna ligger i kommunens VUX- eller YH-centrum. Du sitter i ett klassrum som vanligt tillsammans med dina studiekollegor. Det som skiljer är att läraren undervisar via videokonferens. Oftast är läraren på annan ort och under lektionerna kommunicerar du via högtalare och mikrofon. Annars fungerar allt som vanligt. Det är alltså ingen distansutbildning.Ungefär 15 timmar i veckan är det klassrumsundervisning och resterande timmar är till för grupparbeten, så kallade case, samt självstudier.