https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337903/us/gm165wgbnxbythmo0pti.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1581326749/us/jvh2u1elbiwqnfgxm3nr.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337995/us/lgpud1qz0mpms34gxxrn.png
EduPlanet
EduPlanet

Fakta

Kontakt

 • Kontakt

  Tel: 018 - 55 10 20
  Mail: info@eduplanet.seEduPlanet

EduPlanet

Vi startade redan 1982 och är idag en av de största i Sverige inom utlandsstudier. Här kan du söka bland mer än 300 skolor i hela världen och få hjälp av våra studierådgivare att hitta rätt utbildning... Läs mer

PreMed 14v Live Virtual Classroom

Unik PreMed-kurs online live ger dig chansen att klara antagningstesten till utländska medicin universitet

EduPlanets unika PreMed-kurser live online förbereder dig för de antagningstest som krävs vid många utländska universitet för att bli tandläkare, läkare eller veterinär.

Alla som hittills gått PreMed kursen har klarat antagningsproven, 95% klarar entrétestet på första försöket och resterande på senare försök. EduPlanet är ett etablerat svenskt utbildningsföretag som har funnits sedan 1982. De är stora på medicinstudier utomlands och hjälper många studenter från Sverige och andra länder att ansöka och att klara antagningsprov till utländska medicinuniversitet.

Denna skola är godkänd för studiemedel från CSN

Kursen - PreMed 14v Live lektioner Virtual Classroom

EduPlanets unika PreMed-kurs förenar det bästa av två världar, undervisning live och på distans online. Kursen är 14 veckor lång och ges på engelska online i realtid, i så kallat Virtual Classroom, där läraren och dina klasskamrater är uppkopplade samtidigt via dator. Alla lektioner spelas också in och du har tillgång till det inspelade lektionerna online 24h7 under 6 månader. Inspelningen gör det smidigt att gå tillbaka och följa undervisningen om du råkat missa något eller vill jobba lite extra med vissa delar och repetera. Det brukar uppskattas mycket av deltagarna och vara ett mycket bra studiematerial.

EduPlanet har också en PreMed-kurs (Recorded Live Online) som är inspelad men med aktiv lärarsupport, läs mer om den på den andra kurspresentation eller EduPlanets hemsida.

Plugga på distans - i realtid med hela klassen uppkopplad

Undervisningen sker i Virtual Classroom, vilket är en av de modernaste undervisningsformerna med teknik för att ge dig samma dynamiska upplevelse som i ett traditionellt klassrum. Skillnaden jämfört med traditionell kurs är att du på denna kurs inte måste befinna dig på plats fysiskt i samma lokal och tid som läraren och dina klasskamrater, all undervisning och lärarkontakt sker live online och via telefon och mail. Du kan sitta hemma eller på annan valfri plats, från norr till söder, i Sverige eller annat land, och delta i undervisningen aktivt, uppkopplad via internet på din dator. Det här gör det möjligt för alla som vill gå en kurs utan att behöva flytta till en given specifik kursort. Klasskamraterna kommer från olika länder. Stämningen och sammanhållningen med dem brukar bli väldigt bra och mycket givande, med mycket kontakt mellan er kursdeltagare.

Aktiv lärarsupport

Till kursen får du också aktiv lärarsupport via telefon, mail och Facebook. Läraren ser till så att du är i fas med lektionerna och hjälper dig med stöd om du behöver det.

Gruppdynamik och engagemang

För att skapa den dynamik som krävs för att du ska klara ditt mål så innehåller kursen bland annat:

 • Gruppdiskussioner online
 • Diagnostiska test regelbundet med utvärdering av varje elevs resultat utifrån vad som krävs för att klara antagningstesten och uppföljning med lärare.
 • En facebookgrupp för varje kurs där alla deltagare kan kommunicera med varandra och med kursledningen.
 • Regelbundna, personliga samtal med läraren för uppföljning just för dig.

Lär dig det som behövs för att klara intagningstesterna

EduPlanet kommer att jobba hårt med dig som kursdeltagare för att se till att du verkligen pluggar ordentligt och verkligen förstår det du behöver lära dig. Deras ambition är att varje elev verkligen ska känna att denne lär sig det som behövs och inte bara får den info som behövs. Det är stor skillnad på de två angreppssätten!

Mycket förmånligt pris & enkel anslutning

Förutom att kursen är mycket billigare än andra klassiska fysiska kurser slipper du också resekostnader och besväret med att flytta. Det krävs inte heller några avancerade eller andra tekniska hjälpmedel än en fungerande dator och uppkoppling. EduPlanet hjälper dig med att komma igång!

PreMed-kursens innehåll

 • 14 veckors kurs i Virtual Classroom, dvs online och Live i realtid med läraren och klassen
 • Ca 240 undervisningstimmar i kemi, biologi, anatomi, fysik, matte samt övnings- och
 • repetitionslektioner
 • Alla lektioner spelas in och finns tillgängliga under 6 månader Online 24h7
 • All undervisning sker på engelska
 • Aktiv och regelbunden lärarsupport under kursen
 • Undervisningsmaterial i pdf-format
 • 1 200 övningsfrågor i pdf-format
 • Regelbundna diagnostiska test för att se att alla hänger med
 • Förberedande provgenomgångar inför medicinuniversitetens antagningsprov
 • Garanterad plats tills du klarar universitetets entrétest
 • Tillgång till den privata Facebook-gruppen för PreMed-deltagare
 • Fritt tillträde till EduPlanets löpande webinars om medicinstudier utomlands
 • Gratis ansökningshjälp och antagningsbedömning till medicinuniversitet utomlands

Varför ska du välja EduPlanet PreMed kurs?

Här är de viktigaste anledningarna till att kursdeltagarna väljer denna kurs:

 • Högkvalitativ undervisning med antagningsmöjlighet
 • Unikt koncept med Online/Distanskurs men med undervisning i realtid
 • Mycket bra pris
 • Inspelad kurs tillgänglig 24h7 Online i 6 månader
 • Aktiv lärarsupport och konstant uppföljning
 • Extremt nöjda kursdeltagare
 • Tillgång till Medicin-webinars och kontakt med andra studenter
 • Gratis hjälp med ansökning till medicinuniversitet

Kursen är intensiv med mycket undervisning och omfattande studiematerial. Studierna ger också en mycket bra kunskapsbas för dina framtida medicinstudier. Det har visat sig att de som gått kursen lättare klarar utbildningen på plats, vilket också är en stor fördel.

Kemikurs 5 veckor

Vi har även en renodlad kemikurs på 5 veckor som PreMed-kurs i Virtual Classroom kallad PreMed - Chemistry First Contact. Den hålls från sista veckan i augusti och hela september, dvs innan höstens PreMed kurser börjar. Den här kursen är för dig som behöver fräscha upp kemikunskaperna inför kommande PreMed kurser. Kostnaden för den är 9 900 kr inkl moms. Kontakt oss om du är intresserad av denna!

Lärare med stort hjärta och engagemang

EduPlanet PreMeds huvudläraren är Doctor och en av skandinaviens mest erfarna lärare för PreMed kurser med mer än 30 års erfarenhet av forskning och undervisning på akademisk nivå. Kvaliteten och deltagarnas måluppfyllnad kommer alltid i första rummet. Lärarna är mycket engagerade. De kommer att se till att du hänger med och förstår allt, att du jobbar ordentligt på egen hand och att du trivs med kursen. Lärarna jobbar också mycket med att få kursdeltagarna att lära känna alla för att kunna pusha och hjälpa varandra. Undervisningen sker med mycket värme och i positiv anda. Lärarnas och kursens målsättning är också att alla ska känna sig delaktiga och att de får med den dynamik som det normalt finns i en bra klass som jobbar tillsammans mot samma mål.

Hjärtligt välkommen, hör av dig så berättar vi mera!

Antagningsgaranti

Kursen har antagningsgaranti. Blir du inte antagen får du gå PreMed-kurs (PreMed) kostnadsfritt en gång till.

EduPlanet PreMed-kurser & Medicinstudier utomlands

Ge dig själv en mycket bra antagningschans. Om din dröm är att bli läkare, tandläkare eller veterinär, men du har svårt att komma in har du här din chans! EduPlanets PreMed-kurs förbereder dig så att du klarar de svåra antagningstest som krävs.

Läs mer om EduPlanet och utbildningarna här