https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1593522953/us/zzly4e4qt5rsogkhrxft.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1592293322/us/kno9pc9amufvlfv4gnh7.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1593078874/us/wmhgtnayikiztshhlo3e.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/q_auto/v1550224884/us/ix4tdd79wlfr8erht4az.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1593523045/us/zttbj2xeroqjcfvoaxww.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1593079266/us/jotm1cmg4sc8u4l4bpj1.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1595403746/us/dfqhehb4ozhql3wljmd0.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1581930462/us/tt3yso0gnxpn5fe40wtp.gif
Sverigefinska folkhögskolan

Fakta

Kontakt

 • Kontakt

  Annika Kronqvist
  Tel: 0922 - 688 00 (växel)
  Tel: 0922 - 688 17
  Mail: annika.kronqvist@svefi.netPerformancekonstnär: Eftergymnasial yrkesutbildning (EGY)


Performancekonstnär är en yrkesutbildning där du lär dig kombinera flera olika konstarter såsom bildkonst, dans, teater och musik till en enda helhet. Du får redskap för att starta egna performancegrupper, kunskaper i scenteknik, samt hur man leder grupper och arbetar som performancekonstnär.

Utbildningen genomförs under ledning av yrkesverksamma konstnärer med tyngdpunkt på performance- och aktionskonst. Performance Art-utbildningarna på Svefi är de enda av sitt slag i Sverige.

Kursen vänder sig till dig som är intresserad av konstnärligt arbete. Det är viktigt är att du är lyhörd, mogen, kreativ, kan ta ansvar för egna studier och att du vågar gå in i en skapande process. Exempel på konstnärer inom Performance Art är Yves Klein, Joseph Beuys, Yoko Ono, Pina Bausch, Marina Abramovic, Herman Nitsch, Bruce Nauman och Jan Fabre.

Genomförande och målsättning

Undervisningen sker blockvis och bygger på medverkan av olika professionella konstnärer som gästlärare. Teoretiska studier varvas med praktiska projektarbeten. Du får bland annat lära dig om bildkonst, performans, fysisk improvisation, rörlig bild, ljud- och ljusteknik, digitalfoto, Photoshop och skapande skrivande. Du får även kunskaper inom eget företagande, marknadsföring, ledarskap och projektkunskap. Utbildningen avslutas med ett examensarbete.

"Att ha så mycket workshops med yrkesverksamma konstnärer är underbart lyxigt och verklighetsförankrat."
Sofia Breimo

Undervisningen sker på heltid och i nära samarbete med flera av skolans andra kurser. I studierna ingår dessutom bl a praktik, studieresor, tema- och friluftsdagar samt gemensamma föreläsningar.

Målsättningen är att vidga sitt konstnärliga synsätt och låta dig uttrycka känslor och gestalta inre bilder samt att du får lära känna din egen kropp och upptäcka nya kroppsliga uttryckssätt. Du får producera egna föreställningar, aktioner och happenings, och får i samband med detta kunskaper och färdigheter att utveckla och genomföra egna idéer.

Tillvalsämnen

I samband med skolstarten får du komplettera dina vanliga studier med två eller flera valfria ämnen som intresserar dig.

Under året

Vi på skolan anordnar olika aktiviteter under året såsom pubkvällar, konserter, performance, utställningar, med mera.

Vi försöker även att väcka intresse för det obekanta och okända samt vidga era och våra referensramar. Frågor kring demokrati, jämställdhet, miljö, rättvisa, solidaritet och globalisering är återkommande i diskussioner, projektarbeten och teman. Att kunna arbeta tillsammans är en stor tillgång i både arbetslivet och det privata, och gemensamma aktiviteter övar upp din förmåga att samarbeta.

Efter slutförd kurs

Efter slutförd kurs beräknas deltagaren ha uppnått följande:

 • Deltagaren har ett brett kunnande inom konst och performance.
 • Deltagaren har utvecklat och vidgat sitt konstnärliga synsätt.
 • Deltagaren kan producera föreställningar, aktioner och happenings.
 • Deltagaren har färdigheter i att starta eget företag samt söka finasieringing till olika projekt.